Archívum

Pályázati kiírás -Bursa "B" típusú

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászszentandrás KözségÖnkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban

>>Pályázat ide kattintva olvasható<<

**********************************************************

Pályázati kiírás -Bursa "A" típusú

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászszentandrás Község Önkormányzata  az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2021. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

>>Pályázat ide kattintva olvasható<<

***********************************************

Tájékoztatás- védőnő általi méhnyakrák szűrésről

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a településünkön a védőnő általi méhnyakrák szűrés jelenleg szünetel. Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel úgy Jászapátin a Petőfi S. u. 4-6 szám alatt van rá lehetőség előzetes egyeztetés után Oláhné Birkás Ilona védőnőnél.

Telefonon 2021.10.-15.ig kérjük jelezni, ha a szűrést igénybe kívánja venni a Jászapáti körzetben a 06/57-446-056-os telefonszámon.

 

                                     Községi Önkormányzat

                                    Jászszentandrás

************************************************************************

 

TÁJÉKOZTATÁS

T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatjuk a 70 éven felüli egyedül élő lakosokat, hogy a

2020. évi  szemétszállítási díj támogatás

az alábbi időpontokban kerül kifizetésre:

 

október 18. (HÉTFŐ): 8:00-12:00

október 19. (KEDD):8:00-12:00 13:00-15:00

október 20. (SZERDA): 8:00-12:00 

október 27. (SZERDA): 13:00-15:00

november 05. (PÉNTEK):8:00-12:00 

november 10. (SZERDA):8:00-12:00

november 12. (PÉNTEK): 8:00-12:00

Kérjük, hogy a befizetést igazoló 2020. I., II., III. és IV. negyedévi postai feladóvevényüket hozzák magukkal és a Polgármesteri Hivatalban a 4-es szobát (pénztár/adóügy) szíveskedjenek felkeresni.

A 2020. évi támogatásra azok jogosultak, akik 2019.12.31-ig betöltötték a  70. életévüket és egyedül élnek .

A jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel a támogatás összegét

CSAK A MEGHATÁROZOTT IDŐPONTOKBAN tudjuk kifizetni !

 Amennyiben valaki nem tudja személyesen átvenni a támogatást, az ügyben eljáró személynek meghatalmazás szükséges!

(Az ehhez szükséges nyomtatvány kérhető hivatalunkban )

Kérjük szíves megértésüket.

                                                                Községi  Önkormányzat 

************************************************************************

EBOLTÁS !

Eboltás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a veszettség megelőzése érdekében a kötelező eboltásra a következő időpontokban és helyszíneken kerül sor:

JÁSZSZENTANDRÁS:

2021. szeptember 20. hétfő
                    9.00-10.00    COOP-ABC
                    17.00-18.00    COOP-ABC

2021. szeptember 21. kedd
                    9.00-10.00    Vadász Büfé
                    17.00-18.00    Vadász Büfé

2021. szeptember 25. szombat
                    9.00-10.00    COOP-ABC
                    17.00-18.00    Vadász Büfé

Az oltásokat Dr. Székely Róbert állatorvos végzi.

Az oltás díja: 4.500 Ft ebenként
A féreghajtás díja: 200 Ft / 10 testsúly kilógrammonként.

Kérjük a korábban kiállított, sorszámozott kisállat egészségügyi könyvet (oltási könyvet) hozzák magukkal.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján a veszettség elleni védőoltás minden 3 hónaposnál idősebb ebnél kötelező.

A 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet értelmében 2003-tól kötelező az ebek féregtelenítése, amely a védőoltás beadásának feltétele.

A 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet 17B § (1) bek. feltétele értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak csippel megjelölve tartható.

*************************************************************************

Felhívás 2021. évi iskolakezdési támogatás kifizetésére

FELHÍVÁS

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉRE

a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány részéről tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jászszentandrás Községi Önkormányzat által biztosított

2021. évi  iskolakezdési támogatás

az alábbi időpontokban kerül kifizetésre:

szeptember 14. (kedd):    800-1200   1300-1545

szeptember 15. (szerda): 800-1200

szeptember 17. (péntek): 800-1200

szeptember 21. (kedd):    800-1200     1300-1545

szeptember 22. (szerda): 800-1200  

szeptember 24. (péntek): 800-1200

szeptember 28. (kedd):    800-1200      1300-1545

október 1. (péntek):         800-1200

október 8. (péntek):         800-1200

október 13. (szerda):       800-1200

 Jászszentandrás  községben életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező,  általános iskolai tanulók  10.000,- Ft/fő támogatásban részesülnek.

Kifizetés helye: Általános Iskola titkársága

Jászszentandrás  községben életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező, nappali középfokú oktatásban részesülő gyermekek közül a  9-10-11-12-13-14 osztályban tanuló tanulók 10.000,- Ft/fő   támogatásban részesülnek.

Kifizetés helye: Községi Önkormányzat pénztára

A  Jászszentandrás községben életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező, felsőfokú oktatásban résztvevők közül az első diplomát szerző, nappali  tagozaton tanuló hallgatók

10.000,- Ft/fő  támogatásban részesülnek.

Kifizetés helye: Községi Önkormányzat pénztára

A támogatást a középfokú oktatási intézmény esetében iskolalátogatási igazolás, felsőfokú oktatási intézmény esetében hallgatói jogviszony igazolás ellenében október 13-ig lehet igényelni.

az  Alapítvány kuratóriuma

************************************************************************

TÁJÉKOZTATÁS IDEGENFORGALMI ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÁJÉKOZTATÁS IDEGENFORGALMI ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

A Kormány 319/2021. (VI.9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról kimondja, hogy 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz.

Fentiek alapján 2021. július 1. napjától ismét meg kell fizetni, a szállásadóknak pedig be kell szedni az idegenforgalmi adót.

A fizetési kötelezettség 2021. július 1-jétől lép ismét érvénybe.

A vendégeket július 1-től újra terheli az idegenforgalmi adó-fizetési kötelezettség az itt töltött vendégéjszakák után, a szálláshely-szolgáltatóknak tehát ismét gondoskodni kell a idegenforgalmi adó beszedéséről és befizetéséről.

Felhívjuk a szálláshely-szolgáltatók figyelmét, hogy az adó beszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie, és a beszedett adót az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.

Jászszentandrás településen az idegenforgalmi adó mértéke:

Személyenként és vendégéjszakánként: 350.-Ft.

 Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma

Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 30.§-a alapján:  

-  aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt

A bevallás beküldésének módja:

1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével (kizárólag magánszemélyek esetén)

2) Elektronikusan: az E-önkormányzat portálon. (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap )

Mentes az  idegenforgalmi adó alól a Htv. 31.§-a alapján:

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

b)  a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

c)  a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;

e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;

f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

***********************************************************************

Előre láthatóan 2021. szeptember közepéig továbbra sem kell idegenforgalmi adót beszedni és fizetni

Tájékoztatjuk, hogy előreláthatólag 2021. szeptember 15. napjáig továbbra sem kell a szálláshelyszolgáltatóknak beszedniük és tovább fizetniük az önkormányzat adószámlájára az idegenforgalmi adót, azonban a megállapított, de be nem szedett adóról – kivéve, ha annak összege nulla - bevallást kell benyújtaniuk az önkormányzati adóhatósághoz.  

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

A 2021. évi I. törvény módosításának értelmében a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés a 2021. évi őszi ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította.

Az elfogadott törvénymódosítás felhatalmazza a kormányt, hogy a veszélyhelyzetben hozott kormányrendeletek hatályát a törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. Ez a törvény - ha közben más döntés nem születik - a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon hatályát veszti.

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet hatálya is meghosszabbodott, melynek 2/A. § b) pontja szerint:

„2/A. § 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig…

b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz."

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy már a 4 milliomodik beoltott elérésével új szabályok és intézkedések léptek életbe. Az új szabályok a szálláshelyek működésével kapcsolatban könnyítéseket vezettek be, ugyanakkor egyes könnyítések, jogosultságok csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekre vonatkoznak, amennyiben igazolják a védettségüket. (Azonban védettségi igazolvány nélkül továbbra is érkezhetnek vendégek üzleti, gazdasági, oktatási célból, ezen ténynek az igazolása azonban szükséges a szálláshely felé.).

A Magyar Turisztikai Ügynökség összegyűjtötte a biztonságos újra induláshoz szükséges szabályokat és ajánlásokat a „Jogértelmezés a turizmus újraindításához" c. összefoglaló dokumentumban, mely az alábbi linkre kattintva tölthető le:

Jogértelmezés a turizmus újraindításához (gov.hu)

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

***********************************************************************

Oldalak