Archívum

Felhívás iskolakezdési támogatás kifizetésére

F E L H Í V Á S

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉRE

A Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért  Közalapítvány részéről tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jászszentandrás Községi Önkormányzat által biztosított  iskolakezdési támogatás kifizetését  2020. augusztus 24. napjától  megkezdjük.

A támogatás összegét az önkormányzat  pénztárában (Rákóczi út 94.) lehet felvenni ügyfélfogadási időben (kivéve az általános iskolai tanulókat)

 

Hétfő

8:00-12:00

Kedd

8:00-12:00, 13:00-16:00

Szerda

8:00-12:00

Csütörtök

nincs ügyfélfogadás

Péntek

8:00-12:00

 

 Jászszentandrás  községben életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező,  általános iskolai tanulók  10.000,- Ft/fő támogatásban részesülnek.

Kifizetés helye: Általános Iskola titkársága

Jászszentandrás  községben életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező, középfokú oktatásban részesülő gyermekek közül a  9-10-11-12-13-14 osztályban tanuló tanulók 10.000,- Ft/fő   támogatásban részesülnek.

Kifizetés helye:  Községi Önkormányzat pénztára

A  Jászszentandrás községben életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező, felsőfokú oktatásban résztvevők közül az első diplomát szerző nappali  tagozaton tanuló hallgatók

10.000,- Ft/fő  támogatásban részesülnek.

Kifizetés helye: Községi Önkormányzat pénztára

A támogatást középfokú oktatási intézmény esetében iskolalátogatási igazolás, felsőfokú oktatási intézmény esetében hallgatói jogviszony igazolás ellenében október 9-ig lehet igényelni.

az Alapítvány kuratóriuma

************************************************************************

Pályázat bérlakás bérlőjének kiválasztására

P Á L Y Á Z A T

Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/1.sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására

Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:     62  m2                                                                       

A  lakás  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehető.

A lakás maximum 5 évre igényelhető: 2020.évi lakbér mértéke: 412,- Ft/m2/hó

( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

A pályázat tartalma:

 • kérelem részletes indokolással
 • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
 • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
 • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
 • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
 • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van

     -    nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

A pályázat benyújtási határideje:   2020. augusztus 28.  (péntek) 1200

                                                      Községi Önkormányzat

                                                      Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

A pályázatokat Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadásáról szóló  10/2004 (IV.30.)  számú rendeletben foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata alapján.

A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                           Jászszentandrás

                                                                           Tel: 57/446-006

                                                                            18-as mellék                

************************************************************************

TÁJÉKOZTATÁS

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Kormányhivatal

Jászapáti Járási Hivatal

Tájékoztatás

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a járvány terjedésének megelőzése érdekében

2020. március 19. napjától

a Jászapáti Járási Hivatalnál ügyfélfogadásra kizárólag előzetes időpontfoglalással van lehetőség.

Időpontot kérhet

Hatósági és Gyámügyi Osztály    06-57/ 795-040

Kormányablak Osztály                   06-57/ 795-217

telefonszámokon.

Megértésüket köszönjük!

 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. 5131 Jászapáti, Pf. 22. Telefon: (57) 795 035 Fax: (57) 795 045

e-mail: jaszapati.jarasihivatal@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

*******************************************************************

TÁJÉKOZTATÓ

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Községi Önkormányzat 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006

E-mail: polgarmester@jaszszentandras.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt jászszentandrási lakosok!

 

Figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlására, az új koronavírus-járvány terjedésének megelőzése és Jászszentandrás Község lakosságának védelme érdekében az alábbi helyi intézkedések elrendeléséről határoztunk:

Az Intézmények vezetői kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az intézmények munkatársai, a látogatók, az ügyfelek, illetve az ellátottak, gondozottak részére a megfelelő kézfertőtlenítési, higiéniai feltételek folyamatosan biztosítottak legyenek, kötelesek a használatukban, vagy üzemeltetésükben álló, munkahelyként üzemelő, vagy közforgalom számára nyitva álló épületekben a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát növelni.

Lakosság tekintetében szintén kívánatos a gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, az üdvözlési szokások, mint kézfogás és puszi elhagyása.

A 60 éven felettiek lehetőségükhöz mérten ne hagyják el lakóhelyüket, ahol tudják a hozzátartozók oldják meg a napi bevásárlást, a napi szükségleteit elégítsék ki. Akinek ez nem megoldott annak az Önkormányzat segítséget nyújt különösen gyógyszerkiváltás, bevásárlás, piaci áruk beszerzése, ebédkiszállítás tekintetében. Aki ezen szolgáltatást igénybe kívánja venni kérjük jelezze Kókai Béláné szociális gondozónak a 0630/780-3827telefonszámon.

Az Önkormányzati Hivatal elsődleges ügyintézési formája az elektronikus ügyintézés, telefon, posta. Személyesen csak a halaszthatatlan ügyekben keressék fel az ügyintézőket. Hivatal elérhetőségei:

Jegyző: tel.: 70/619-9112, e-mail: jegyzo@jaszszentandras.hu , Szociális terület:  tel.: 70/770-0189, e-mail: igazgatas@jaszszentandras.hu

Pénzügyi terület: tel.: 70/369-5698, e-mail: penzugy@jaszszentandras.hu

A Községi Művelődési Ház és Könyvtár, sportpálya 2020.március 16-tól bezárásra került.

A Gyermekvilág Óvoda 2020. március 16. napjától ügyeleti rendben üzemel. Csak azon gyermekeket fogadja az intézmény, akiknek elhelyezéséről a szülők nem tudnak gondoskodni. A szülő az épület bejáratáig kísérheti gyermekét, ott az óvoda személyzete átveszi. Csak és kizárólag az egészséges gyermekeket fogadja az intézmény.

Az Önkormányzat és Intézmények által tervezett programok, rendezvények a veszélyhelyzet idejére elhalasztásra kerülnek.

Az Napközi konyha látogatása is tilos. Az ebédet 10:45 és 12:15 óra között lehet átvenni. Az udvar területére belépni nem lehet az önkormányzat által kijelölt személy fogja az ebédet a konyhából a kapuig eljuttatni.

A gyermekétkeztetés folyamatos marad az erre vonatkozó igényeket az Intézmények felé jelezzék:

Gyermekvilág Óvoda: Holló Anikó 70/315-2649

Kunráth Sándor Általános Iskola és ÁMI: Kerekné Jezsoviczki Edit 30/846-7827

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő középiskolások: Nyitrainé Kiss Katalin 70/369-5593

A hulladékszállítás folyamatosan működni fog, azonban a Regio-Kom Kft. jászteleki telephelye nem fogad magányszemélyektől egyéb úton beérkező hulladékot. Tehát csak a Szolgáltató által elszállított hulladék kerül befogadásra, ami a megszokott rendben csütörtökön kerül elszállításra a háztartásoktól.

A 70 éven felüli, egyedül élők részére a 2019 évi szemétszállítási díj felének visszatérítése 2020 őszén fog megtörténni.

Nyomatékosan megkérek mindenkit:

Mossunk gyakran kezet meleg szappanos vízzel, szellőztessünk gyakran, fertőtlenítsük az ajtók kilincseit. Hazaérkezést követően azonnal mossunk mindig kezet. Mossuk a kezeinket szappannal legalább 1 percig, majd meleg vízzel alaposan öblítsük le. Kézmosást követően tanácsos az arcunkat is megmosni. Nyilvános helyeken történő kézmosást követően csak papírtörölközőt használjunk, melyet kézmosás után ne dobjunk el, azzal fogjuk meg a mosdó ajtajának kilincsét. Ne menjünk moziba, színházba, hangversenyre, sporteseményre, piacra ne üljünk be vendéglőbe, kávézóba, kocsmába, még a kocsmaudvaron se ácsorogjunk, akkor sem, ha csak néhányan vagyunk, mert minden csoportosulás növeli a vírusterjedés veszélyét. Halasszuk el a családi rendezvényeket (születésnap, névnap, lakodalom, házassági évforduló, keresztelő…), ne menjünk senkihez sem beteglátogatóba, ne látogassuk meg az újszülötteket és a fiatalok se szervezzenek és tartsanak most semmilyen baráti összejövetelt, bulit. Ha haláleset történik a családban, csak a legközvetlenebb családtagok vegyenek részt az elhunyt temetésén, a távolabbi rokonok, barátok, ismerősök otthonukban emlékezzenek az elhunytra. Amennyiben részt veszünk a temetésen, úgy tartsunk több, mint 1 méter távolságot a többi gyászolótól.

Közösen, a szabályok folyamatos betartásával, egymásra figyelve tudunk azért a legtöbbet tenni, hogy megóvjuk magunkat és szeretteinket a járványtól.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírussal kapcsolatos hivatalos információk a koronavirus.gov.hu internetes oldalon megtalálhatóak.

 Fenti intézkedésekkel kapcsolatban, egyéb észrevételeikkel, teendőkkel kérem keressenek akár a 0630/6246984 telefonszámon, vagy a polgarmester@jaszszentandras.hu e-mail címen.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! VIGYÁZZUNK MAGUNKRA!

 

Jászszentandrás, 2020.március 16.

Kolláth Bálint

                                                                                                                      polgármester

*************************************************************************

TÁJÉKOZTATÁS !!!

Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal

5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ügyfeleink!

A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

 • A Hivatalban az ügyfelekkel kapcsolattartás e-mailben, telefonon vagy elektronikus úton történik.
 • A pénztári kifizetés az ügyfelek részére szünetel, a veszélyhelyzet fennállása alatt a szociális támogatások kifizetése postai úton, bankszámlára utalással történik.

Elérhetőségeink:

Központi telefonszám: 57/446-006

Pénzügyi csoport         57/446-056 , 70/369-5698               

Igazgatási csoport           70/770-0189

Jásziványi kirendeltség: 57/448-148 , 30/496-6865

 

E-mail: igazgatas@jaszszentandras.hu

penzugy@jaszszentandras.hu

onkormanyzat@jaszivany.hu

 

Az ügyintézéshez szükséges kézi kitöltésű nyomtatványok Jászszentandrás honlapján (https://jaszszentandras.hu/node/155 ) elérhetőek.

Kérjük, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen , csak abban az esetben keresse fel a Hivatalt.

Belépést követően kérjük ügyfeleinket, hogy a folyosón elhelyezett kézfertőtlenítővel fertőtlenítse kezeit az ügyintézést megelőzően.

Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi linkre kattintva:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

Türelmüket, megértésüket köszönjük!

 

Márkus Erika

jegyző

**************

LOMTALANÍTÁS-2020.04.25. (szombat)

Regio-Kom Nonprofit Kft.

Tel: 57/540-132/20 mellék, 57/462-597  E-mail: ugyfelszolg@regiokomkft.hu

Telephely: 5141 Jásztelek, Hrsz: 090/2, Postacím: 5131 Jászapáti, Pf.: 60

FELHÍVÁS!

A Regio-Kom Nonprofit Kft. értesíti a

Tisztelt Lakosságot, hogy

2020. április 25-én (szombaton)

  LOMTALANÍTÁST VÉGEZ

JÁSZSZENTANDRÁS településen.

           A lomtalanítással egyidejűleg a lakossági hulladékszállítás a megszokottak szerint történik.

Kérjük, hogy a lakosság reggel  07 óráig helyezze ki lomhulladékait az ingatlanjai elé.

A hulladékokat úgy kell elhelyezni, hogy azokat a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen.

Kihelyezhető hulladékok:

Nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek, háztartási berendezések és készülék, ruhanemű, kerámia vizesblokk tartozékok (pl.: mosdókagyló).

A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek.

A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

–  építési törmelék

–  levágott füvek, faágak és más komposztálható hulladékok

–  veszélyes hulladékok (pl: festékek, oldószerek és csomagolásaik, elem és      akkumulátor, fényfénycsövek,gyógyszerek, növényvédő szerek, olajok és olajjal     szennyezett hulladékok, pala stb.)

–  elektromos berendezések (pl.: hűtőszekrény, számítógép, televízió stb.)

–  fémhulladék

–  gumiabroncs

Lakókörnyezetük tisztítása és tisztán tartása érdekében
szervezett lomtalanítás végrehajtásához kérjük a lakosság segítőkész közreműködését!

                                                       

Regio-Kom Nonprofit Kft.   

************************************************************************

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Regio-Kom Nonprofit Kft.

Tel: 57/540-132/20 mellék, 57/462-597  E-mail: ugyfelszolg@regiokomkft.hu

Telephely: 5141 Jásztelek, Hrsz: 090/2, Postacím: 5131 Jászapáti, Pf.: 60

 Tájékoztató

a szelektív hulladékgyűjtésről

A Regio-Kom Nonprofit Kft. 2020. április 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak ingyenes.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés:

SÁRGA zsákba helyezhető hulladékok: -Műanyag, papír és fém csomagolási hulladékok

 • Műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak.
 • Papír és italos kartondoboz, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz)
 • Fém különféle háztartási fém-hulladékok (pl. evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). A műanyag- és fémhulladékoknál egyaránt fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a gyűjtőzsákba. „Tapossa Laposra!”

A műanyag flakonokat és a papírdobozokat, de a sörös dobozokat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el.

A sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával összekötözött karton csomag kihelyezhető.

KÉRJÜK NE tegyenek zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

Tilos a zsákba kevert települési hulladékot rakni, mert nem kerül elszállításra!

     ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön!

Ezek a fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom, konyhai hulladék. (kivétel ételmaradék) Szintén elszállításra kerül a zöld zsák mellé kihelyezett max. 80 cm-re összevágott, madzaggal kötegelt (nem dróttal!) gally. Mérete nem haladhatja meg a teli zöld zsák méretét.

JÁSZSZENTANDRÁS

 

Hulladék típusa

Április

Május

Június

Zöld zsákos

minden hónap harmadik hétfői napja

20.

18.

15.

Sárga zsákos

minden hónapelső szerdai és harmadik keddi napjai

01. és 21.

06. és 19.

03. és 16.

************************************************************************

Oldalak