Archívum

.

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

2021.12.15.-én  zöld zsákos

hulladékszállítás pótnap lesz.

****************************************************************

TÜDŐSZÜRÉS 2021. december 02-tól – 2021. december 08-ig

Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal

Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006

5 1 3 6

                                      H I R D E T M É N Y                             

Értesítjük a község lakosságát, hogy községünkben a TÜDŐSZÜRÉS 2021. december 02-tól – 2021. december 08-ig kerül megtartásra.

A szűrésre mindenki vigye magával a TAJ kártyáját, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, LAKCÍMKÁRTYÁT!

A SZŰRÉS AZOKNAK INGYENES, AKIK A SZŰRÉS NAPJAKOR MÁR BETÖLTÖTTÉK A 40. ÉLETÉVÜKET!

A 40 ÉV ALATTIAKNAK A SZŰRÉSHEZ BEUTALÓ KELL – ÜZEMORVOSTÓL, ILLETVE TÜDŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOSTÓL – ÉS FIZETNI IS KELL JELENLEG 1700,- Ft-OT, MELYET CSEKKEN (A TAVALYI MÁR NEM HASZNÁLHATÓ), A POSTÁN KELL BEFIZETNI.         CSEKKET A HELYSZÍNEN LEHET KÉRNI, AZ ÜZEMORVOSI BEUTALÓ MEGLÉTE ESETÉN.

18 ÉVEN ALULIAK ESETÉBEN A 40 ÉVEN ALULIAKNÁL ELŐÍRTAKON FELÜL MÉG SZÜKSÉGES A SZÜLŐI JELENLÉT A BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT MEGTÉTELÉHEZ.

Várakozás alkalmával a kötelező 1,5 m távolság megtartása ajánlott és arcmaszk használata kötelező!

A SZŰRÉSI IDŐ AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

2021. december 02-án CSÜTÖRTÖK               8.30 – 13.30  

2021. december 03-án PÉNTEK                         8.30 – 13.30

2021. december 06-án HÉTFŐ                           11.30 – 16.30

2021. december 07-én KEDD                             8.30 – 13.30

2021. december 08-án SZERDA                         11.30 – 16.00

 

                                                                                Közös Önkormányzati Hivatal

******************************************************************

Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről

Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről!

Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 11/2021 (XI.02.) számú önkormányzati rendelete értelmében szociális tűzifa igénylehető annak, aki rendeletben leírtaknak megfelel.

Tűzifát igényelhet:

a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft)

b)  egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át (91.200,- Ft)

c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át (119.700,- Ft)

Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2021. november 15-től 2021. december 15-ig!

A támogatás iránti igényt kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

1.A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét:

-Munkaviszonyban állóknál: munkáltatói igazolás

-Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál: a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiküldött értesítő (zöldrácsos papír) és nyugdíjszelvény

-Gyermektartásdíjról nyilatkozat

-Családban élő 16 év feletti gyermekeknél a tanulói, hallgatói jogviszonyról az iskola igazolása

-Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról határozat

2.A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

Kérelemnyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban vagy letölthető Jászszentandrás honlapjáról.

>>Kérelem nyomtatvány letölthető ide kattintva<<

Jászszentandrás, 2021. november 03.

                                                                 Jászszentandrás Község Önkormányzata

*****************************************************************

Általános információk -a vendéglátó üzletet üzemeltetőknek

Általános információk

a vendéglátó üzletet üzemeltetőknek (forrás: https://info.ntak.hu/)

 

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba.

A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től az adatszolgáltatást pedig 2022. július 1-től írja elő.  Ennek megfelelően a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig  (2022. július 1.) el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas vendéglátó szoftverrel is.

Amennyiben az NTAK regisztrációt elvégzi, közvetlenül értesülhet az aktuális hírekről, információkról, az adatszolgáltatással és a szoftverekkel kapcsolatos követelményekről.

Vendéglátó üzletet  csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet regisztrálni.  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípusok azok, ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenységet folytatnak.

A vendéglátó üzlettípust a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. március 31-ig kellett bejelenti a területileg illetékes jegyzőnek. Amennyiben ezt a szolgáltató még nem tette meg, javasoljuk, haladéktalanul pótolja.

A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján az NTAK-regisztrációra köteles vendéglátó üzletek típusai:

 • étterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • büfé, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
 • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
 • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
 • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5629 – egyéb vendéglátás;
 • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 5621 – rendezvényi étkeztetés;
 • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás.

Az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet az az üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján online pénztárgép használatára köteles. A rendelet alapján az 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenységekben kötelező az online pénztárgép használata, kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást.

Fentiek alapján az NTAK-adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai:

 • étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
 • büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
 • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
 • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
 • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
 • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
 • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

 

NTAK-adatszolgáltatást nem kell teljesítenie a munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhelyeknek, a rendezvényi étkeztetés, valamint a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzleteknek.

Az NTAK-ba érkező, deperszonalizált statisztikai adatok alapján pontosan láthatóvá és mérhetővé válik egy-egy adott település, turisztikai térség vagy éppen az egész turisztikai szektor teljesítménye, ágazati megosztásban is. Az NTAK-ban kizárólag turisztikai célú, statisztikai adatgyűjtésről van szó, személyes adatok befogadására a rendszer nem képes. Az NTAK számára a szolgáltató a statisztikai adatokat minden esetben térítésmentesen biztosítja.

További információk:      https://info.ntak.hu/vendeglatas

**********************************************************************

Pályázati kiírás -Bursa "B" típusú

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászszentandrás KözségÖnkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban

>>Pályázat ide kattintva olvasható<<

**********************************************************

Pályázati kiírás -Bursa "A" típusú

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászszentandrás Község Önkormányzata  az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2021. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

>>Pályázat ide kattintva olvasható<<

***********************************************

Tájékoztatás- védőnő általi méhnyakrák szűrésről

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a településünkön a védőnő általi méhnyakrák szűrés jelenleg szünetel. Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel úgy Jászapátin a Petőfi S. u. 4-6 szám alatt van rá lehetőség előzetes egyeztetés után Oláhné Birkás Ilona védőnőnél.

Telefonon 2021.10.-15.ig kérjük jelezni, ha a szűrést igénybe kívánja venni a Jászapáti körzetben a 06/57-446-056-os telefonszámon.

 

                                     Községi Önkormányzat

                                    Jászszentandrás

************************************************************************

 

TÁJÉKOZTATÁS

T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatjuk a 70 éven felüli egyedül élő lakosokat, hogy a

2020. évi  szemétszállítási díj támogatás

az alábbi időpontokban kerül kifizetésre:

 

október 18. (HÉTFŐ): 8:00-12:00

október 19. (KEDD):8:00-12:00 13:00-15:00

október 20. (SZERDA): 8:00-12:00 

október 27. (SZERDA): 13:00-15:00

november 05. (PÉNTEK):8:00-12:00 

november 10. (SZERDA):8:00-12:00

november 12. (PÉNTEK): 8:00-12:00

Kérjük, hogy a befizetést igazoló 2020. I., II., III. és IV. negyedévi postai feladóvevényüket hozzák magukkal és a Polgármesteri Hivatalban a 4-es szobát (pénztár/adóügy) szíveskedjenek felkeresni.

A 2020. évi támogatásra azok jogosultak, akik 2019.12.31-ig betöltötték a  70. életévüket és egyedül élnek .

A jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel a támogatás összegét

CSAK A MEGHATÁROZOTT IDŐPONTOKBAN tudjuk kifizetni !

 Amennyiben valaki nem tudja személyesen átvenni a támogatást, az ügyben eljáró személynek meghatalmazás szükséges!

(Az ehhez szükséges nyomtatvány kérhető hivatalunkban )

Kérjük szíves megértésüket.

                                                                Községi  Önkormányzat 

************************************************************************

Oldalak