Archívum

Toborzás !

FIGYELEM!

2017. október 20-án (péntek) 17:00 órai kezdettel  a művelődési házban

ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS RENDSZERHEZ TOBORZÁST  TARTANAK!!!

A toborzást a Magyar Honvédség HFKP kiképző alegységek, Szolnoki előkészítő részlege tartja.

Várunk mindenkit szeretettel!

Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem ügyét!

„A honvédelem nemzeti ügy!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tankönyvtámogatás kifizetés

F E L H Í V Á S

A  Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért,Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért  Közalapítvány részéről tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankönyvtámogatás kifizetését megkezdtük.

A kifizetések a következőképpen történnek:

A helyben lakó általános iskolába járó tanulók  1.000,- Ft/fő támogatást kapnak.

A  Jászszentandrás  községben élő, középfokú oktatásban részesülő gyermekek közül a  9-10-11-12-13-14 osztályban tanulók:

                                                        5.000,- Ft/fő   támogatást kapnak.

A  Jászszentandrás községben élő, felsőfokú oktatásban résztvevők közül az első diplomát szerző nappali tagozaton tanulók:

                                                               5.000,- Ft/fő támogatást kapnak.

A Jászszentandrás  községben élő, nem helyben tanuló általános iskolai tanuló, valamint a 6 vagy 8 osztályos gimnáziumban tanuló általános iskoláskorú tanulók a helyi általános iskolai osztálynak megfelelő támogatásban részesülnek.

A támogatást iskolalátogatási igazolás vagy hallgatói jogviszony igazolás ellenében október 31-ig lehet igényelni.

 

                                                                                               Az  Alapítvány kuratóriuma

 

Kerékpárforgalmi hálózati terv

Tisztelt jászszentandrási Lakosok!

Tisztelt Kerékpárosok!

Ezúton meghirdetjük a Jászszentandrás területére elkészített első Kerékpárforgalmi hálózati terv nyílt megvitatását.

A tanulmány elkészítésének igénye a Mártírok út Rákóczi út - Széchenyi út közötti szakaszán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében előirányzott körforgalom és kerékpárúti projektelem beruházással kapcsolatban fogalmazódott meg, azt célozva, és azt célozza, hogy a településen a rövid- és középtávú kerékpáros fejlesztések kiérlelt hálózati elképzelésbe illeszkedjenek, megalapozott műszaki megoldásokkal rendelkezzenek.

 A megalapozó vizsgálat eredményeként a szaktervezők által javasolt hosszú távú kerékpárforgalmi hálózatot, vitaanyagként a tanulmányt ezúton megvitatásra közreadjuk. Egyúttal a tervező a kerékpáros infrastruktúra megvalósítási sorrendjére is javaslatot tett, melyre ugyancsak szíves észrevételeiket várjuk (megjegyezzük, hogy annak tartalmáról az önkormányzat nem szándékozik állást foglalni).

Kérjük, hogy észrevételeiket2017.10.09.- ig szíveskedjenek megküldeni az igazgatas@jaszszentandras.hu elektronikus címre, vagy postai úton, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban Jászszentandrás Rákóczi út 94. Germán Judit ügyintézőnek eljuttatva. Kérjük, hogy személyes egyeztetés (tervezői konzultáció) igénye esetén ez irányú javaslatukat lehetőség szerint előre jelezni szíveskedjenek.

 

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük,

                                   

                                                             Szabó László sk.

                                                               polgármester

>>Kerékpárforgalmi hálózati terv megtekinthető ide kattintva<<

TÁJÉKOZTATÁS-Ivóvízhálózat karbantartásáról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a TRV Zrt.

2017.09.22. - 24. között

Jászszentandrás területén az ivóvíz hálózat

teljes körű mosatását végzi.

A tevékenységből adódóan az ivóvíz zavarossá válhat, helyenként nyomáscsökkenés is várható.

Kérjük a lakosság megértését és türelmét.

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ

Jászszentandrás Községi Önkormányzat

5136 Jászszentandrás

Rákóczi út 94.

TÁJÉKOZTATÓ

Községi Önkormányzat részéről tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot, hogy ivóvízminőség vizsgálatot magántulajdonú ingatlanokon (magánházak) jogszabály szerint nem kell ellenőrizni. A hálózati víz minőségét közkifolyókon és a központi vízműtelepeken ellenőrzik az arra feljogosított hatóságok.

Településünkön több esetben magánszemélyeket hívtak fel telefonon azzal a céllal, hogy ivóvízminőséget akarnak ellenőrizni a házban. A megkeresés félrevezető, mert ivóvíztisztító készüléket akarnak eladni ezzel az indokkal.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy jogszabályban meghatározott vízminőségi követelményeknek településünk vize megfelel, ha valamelyik határérték minimálisan meghaladja a maximum értéket a TRV Zrt., a védőnő az érintett területen azonnal megteszi a szükséges mértékű intézkedést.

Fentiek tudatában mindenki maga döntse el, hogy akar-e vásárolni ivóvíztisztító berendezést.

Még egyszer felhívnánk a lakosság figyelmét arra, hogy magánházaknál a vízminőséget jogszabály szerint nem ellenőrzik a hivatalos szervek, jelen telefonos megkeresések ivóvíztisztító készülék árusítása céljából történnek.

Márkus Erika sk.

     jegyző

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ IVÓVÍZMINŐSÉGRŐL

2017.08.09-én a szokásos rutinellenőrzés során a Homokos u.25. számnál lévő közkútnál a TRV Zrt. a vízmintában határérték fölötti nitráttartalmat talált. A hivatalos eljárások megtörténtek, értesítették az ÁNTSZ-t, a helyi Önkormányzatot és a védőnőt.

A település összes többi kútjánál  határérték alatti a mintavétel eredménye!

Az ivóvíz és a fúrt kutak magasabb nitráttartalma az egy éven aluli csecsemőknél methaemoglobinaemia (un. kék betegség) kialakulását okozhatja. A szervezetükben a nitrát nitritté alakul, ami a vörösvérsejteket képtelenné teszi az oxigén szállítására.

Fontos tudni, hogy az egy évnél idősebb kisgyermekeknél és a felnőtteknél a szervezet termel olyan enzimet, amely megakadályozza ezt a folyamatot!

Az intézkedések során a közkút környékén élő csecsemők és várandósok részére ki lett osztva ásványvíz, amit  a TRV Zrt. biztosított, és mindaddig biztosít is, amíg a vízminta megfelelő nem lesz.

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet.

Tájékoztatom Jászszentandrás Község lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint  A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít. A településre a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet egyeztetési dokumentációja elkészült.

A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:

  1. Településképi arculati kézikönyv (letölthető ide kattintva) bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés
  2. Településképi rendelet bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés

 

Lakossági fórum ideje: 2017. augusztus 03. (csütörtök), 16:00 óra

Helye: Művelődési Ház

Az elkészült településképi arculati kézikönyv és rendelet a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető, melyre vonatkozó  véleményüket 2017. július 26. – 2017. augusztus 11. között írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják.

A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményeiket a lakossági fórumon elmondhatják.

Jászszentandrás, 2017. július 26.

 

                                                                                                          Polgármester

 

Oldalak