Archívum

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

személyes befizetésének időpontjáról:

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj személyes megfizetésére

2018. október 04-én  (csütörtökön) 14:30-17:00 óra közötti időszakban van lehetősége a

Jászszentandrási Községi Művelődési Ház és Könyvtárban

Szabó Valéria díjbeszedőnél.

************************************************************************

TÁJÉKOZTATÁS

 T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatjuk a jászszentandrási tanulókat, hogy a 2018. évi  tanulói tankönyvtámogatás

2018. szeptember 14-től     2018. október 31-ig

kerül kifizetésre.

Kérjük, hogy az iskolalátogatási igazolást vagy a hallgatói jogviszony igazolást, valamint a személyi igazolványt hozzák magukkal és ügyfélfogadási időben  :  

 hétfő:             800   – 1200

                           kedd:              800  – 1200        1230 – 1600

 szerda:           800 –  1200

                csütörtök:      nincs ügyfélfogadás

          péntek:          800 – 1200  - ig

 

a Polgármesteri Hivatalban a pénztárt szíveskedjenek felkeresni.

A támogatás összegét csak a meghatározott időtartam alatt tudjuk kifizetni.

Szíves megértésüket köszönjük!

 

                                               Községi  Önkormányzat 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázat bérlakás bérlőjének kiválasztására

P Á L Y Á Z A T

Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/2.sz. és a Rákóczi út 104/3. szám alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására

Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:  2-es lakás 60 m2

                                                                                                      3-as lakás 90  m2

   A  lakások  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehető.

A lakás maximum 5 évre igényelhető: 2018.évi lakbér mértéke: 387,- Ft/m2/hó

( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

A pályázat tartalma:

 • kérelem részletes indokolással
 • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
 • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
 • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
 • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
 • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van

     -    nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

A pályázat benyújtási határideje:   2018.szeptember 24.  

                                                      Községi Önkormányzat

                                                      Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele:

2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

A pályázatokat Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el.

A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                              Jászszentandrás

                                                                              Tel: 57/446-006

                                                                             18-as mellék                

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - téli rezsicsökkentés

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat végrehajtásához

A fenti kormányhatározat értelmében lehetőség nyílik a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz fűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.

>>A teljes tájékoztató és igénybejelentő lap letölthető ide kattintva<<

Pályázat bérlakás bérlőjének kiválasztására

Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/2.sz. és a Rákóczi út 104/3. szám alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására

Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:

 2-es lakás 60 m2

 3-as lakás 90  m2                                                     

A  lakások  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehető.

A lakás maximum 5 évre igényelhető: 2018.évi lakbér mértéke: 387,- Ft/m2/hó

( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

A pályázat tartalma:

 • kérelem részletes indokolással
 • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
 • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
 • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
 • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
 • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van

     -   nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

 

A pályázat benyújtási határideje:   2018.augusztus 8. (szerda)

                                                      Községi Önkormányzat

                                                      Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

A pályázatokat Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el.

A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                               Jászszentandrás

                                                                               Tel: 57/446-006

                                                                              18-as mellék                

Felhívás

Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet

munkatársat keres

Projektmenedzser munkakörbe

>Részletek ide kattintva olvashatóak<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívás

Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet

értékesítésben jártas szövetkezeti tagot keres

>Részletek ide kattintva megtekinthetőek<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkalehetőség !

Ozirisz Vendéglátó Kft.

Munkatársat keres konyhai kisegítői munkakörbe,  munkavégzés hétfőtől - péntekig napi 8 órás   munkaidőben,   munkavégzés  Jászszentandrás, Mártírok út 7.
Bérezés:    bruttó alapbér     150.000,- Ft/hó 
+ jutalék bruttó        40.000.- Ft/hó
+ 8000.-Ft készpénz cafeteria,
+ kedvezményes ebéd.
Érdeklődni, jelentkezni a helyszínen, vagy a + 36 20 505 2210 telefonszámon lehet.
Önéletrajzot: munkaugy@oziriszkft.hu   e-mail címre lehet küldeni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. tájékoztatója

TISZTELT LAKOSOSK!

Az ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. A FÖLD FELETTI VEZETÉK BIZTONSÁGI ÖVEZETÉBEN LÉVŐ FÁK GALLYAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATTA ÖNKORMÁNYZATUNKAT:

„A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotban meghaladja a 4 métert. Az NGM rendelet 13. § (2) bekezdés j) pontja szerint fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában:

 • 1 KV felett 35 KV névleges feszültségszintig 2 méternél,
 • 1 KV-nál nem nagyobb névleges feszültségszint esetén 1 méternél

jobban, annak legközvetlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény 5:30. §-a alapján első sorban a tulajdonost illeti meg a dologgal való rendelkezés joga, a biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet gallyazásának elvégzésére is az adott növényzet tulajdonosa köteles.

A biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet kapcsán a munkálatok megkezdése előtt egyeztetni szükséges az ÉMÁSZ Hálózati Kft. szakembereivel (20/940-3680) a gallyazás elvégzésének feltételeiről, mivel a munkavégzéshez szükséges esetleges feszültségmentesítés csak ütemezetten és előre történő kiértesítés után lehetséges.

A vezeték biztonsági övezetében az oda benyúló növényzeten a vezeték feszültségmentesítése nélkül munkát ne végezzenek!

A növényzet gallyazását oly módon kell elvégezni, hogy a gallyazás eredményeként a növényzet a biztonsági övezet határán (minimum 1 évig) kívül maradjon. Olyan fák esetében, ahol annak növekedése folyamatos és minden évben visszatérően egyre magasabb költséggel végezhető csak el a gallyazási tevékenység, megfontolandó a növényzet cseréje, olyan növényre, mely kifejlett állapotában is eleget tesz a jogszabályi rendelkezéseknek.

Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, alacsony koronamagasságú díszfafajták:

 • Acercampestre "Nana" - gömbkoronájú mezei juhar
 • Acerplatanoides "Globosum" - gömbjuhar
 • Catalpabignoides "Nana" - ernyőskoronájú szivarfa
 • Crataeguslaevigata "Paul'sScarlet" - pirosvirágú galagonya
 • Fraxinusexcelsior "Nana" - gömbkőris
 • Fraxinusornus "Mecsek" - mecseki virágos kőris
 • Malus x adstringens "Hopa" - díszalma
 • Malusbaccata "Street Parade" - bogyós díszalma
 • Malus x purpurea "Eleyi" - pirosvirágú díszalma
 • Morus alba "Nana" - törpe eperfa
 • Prunuscerasus "Umbraculifera" - gömbmeggy
 • Prunusfructicosa "Globosa" - gömb-csepleszmeggy
 • Sorbusaria - lisztes berkenye
 • Sorbusborbásii - Borbás-berkenye

Amennyiben a gallyazási feladatot a tulajdonos nem végzi el az Émász elvégzi a gallyazási és fakivágási tevékenységet. A gallyazást csak a védőtávolságban benőtt ágak eltávolítására terjed ki, a fa többi részének metszését, rítkítást nem végzi el Társaságunk.

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. §-a alapján:

124. §(1)  A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján közterületen és idegen ingatlanon, bejegyzett vezetékjog esetén a bejegyzett meglévő nyomvonalon

a) föld alatti és feletti vezetéket építhet, valamint ahhoz tartozó távközlési összeköttetést helyezhet el,

b) tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el,

c) nem tartószerkezeten elhelyezett elosztóberendezést, külön jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el,

d) az építés során a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja.

(2)652  A hálózati engedélyes a vezetékjog vagy a véglegessé vált üzemeltetési engedély alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P Á L Y Á Z A T-Rákóczi út 104/2. és 104/3. sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására.

P Á L Y Á Z A T

Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Rákóczi út 104/2. és 104/3. sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására.

Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:  62  m2  és 91 m2

       A  lakások  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehetők.

A lakások maximum 5 évre igényelhetőek: 2018. évi lakbér mértéke: 387,- Ft/m2/hó ( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

A pályázat tartalma:

 • kérelem részletes indokolással
 • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
 • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
 • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
 • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
 • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van
 • nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

   A pályázat benyújtási határideje:   2018.június 19. (kedd)  16 óra

                                                          Községi Önkormányzat

                                                          Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

A pályázatokat a  Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el.

A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                           Jászszentandrás

                                                                           Tel: 57/446-006

                                                                           18-as mellék            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Tűzgyújtási tilalom

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy a JNSZ megyére 2018. június 1-vel tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A tűzgyújtási tilalom nem csak erdőkre terjed ki, hanem helyi égetési rendelettel rendelkező önkormányzatok belterületére is érvényes (helyi rendeletek tartalmazzák).  A tűzgyújtási tilalom elrendeléséről és feloldásáról az erdotuz.hu oldalon található bővebb információ.

                                     Községi Önkormányzat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oldalak