Felhívások

 • Közzétéve: csütörtök, július 15, 2021 - 13:44

   

 • Közzétéve: szerda, június 30, 2021 - 09:45

   

 • Közzétéve: kedd, június 29, 2021 - 09:55

  >>Megtekintés teljes méretben<<

  ******************************************************************

 • Közzétéve: hétfő, június 21, 2021 - 11:46

   

 • Közzétéve: péntek, június 18, 2021 - 11:32

  TÁJÉKOZTATÁS IDEGENFORGALMI ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

  A Kormány 319/2021. (VI.9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról kimondja, hogy 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz.

  Fentiek alapján 2021. július 1. napjától ismét meg kell fizetni, a szállásadóknak pedig be kell szedni az idegenforgalmi adót.

  A fizetési kötelezettség 2021. július 1-jétől lép ismét érvénybe.

  A vendégeket július 1-től újra terheli az idegenforgalmi adó-fizetési kötelezettség az itt töltött vendégéjszakák után, a szálláshely-szolgáltatóknak tehát ismét gondoskodni kell a idegenforgalmi adó beszedéséről és befizetéséről.

  Felhívjuk a szálláshely-szolgáltatók figyelmét, hogy az adó beszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie, és a beszedett adót az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.

  Jászszentandrás településen az idegenforgalmi adó mértéke:

  Személyenként és vendégéjszakánként: 350.-Ft.

   Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma

  Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 30.§-a alapján:  

  -  aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt

  A bevallás beküldésének módja:

  1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével (kizárólag magánszemélyek esetén)

  2) Elektronikusan: az E-önkormányzat portálon. (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap )

  Mentes az  idegenforgalmi adó alól a Htv. 31.§-a alapján:

  a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

  b)  a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

  c)  a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

  d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;

  e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;

  f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

  ***********************************************************************

 • Közzétéve: szerda, június 16, 2021 - 09:07

   

 • Közzétéve: szerda, június 16, 2021 - 08:43
 • Közzétéve: szerda, június 9, 2021 - 15:11

   

 • Közzétéve: csütörtök, június 3, 2021 - 15:02

  Tájékoztatjuk, hogy előreláthatólag 2021. szeptember 15. napjáig továbbra sem kell a szálláshelyszolgáltatóknak beszedniük és tovább fizetniük az önkormányzat adószámlájára az idegenforgalmi adót, azonban a megállapított, de be nem szedett adóról – kivéve, ha annak összege nulla - bevallást kell benyújtaniuk az önkormányzati adóhatósághoz.  

  Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

  A 2021. évi I. törvény módosításának értelmében a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés a 2021. évi őszi ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította.

  Az elfogadott törvénymódosítás felhatalmazza a kormányt, hogy a veszélyhelyzetben hozott kormányrendeletek hatályát a törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. Ez a törvény - ha közben más döntés nem születik - a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon hatályát veszti.

  Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet hatálya is meghosszabbodott, melynek 2/A. § b) pontja szerint:

  „2/A. § 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig…

  b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz."

  Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy már a 4 milliomodik beoltott elérésével új szabályok és intézkedések léptek életbe. Az új szabályok a szálláshelyek működésével kapcsolatban könnyítéseket vezettek be, ugyanakkor egyes könnyítések, jogosultságok csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekre vonatkoznak, amennyiben igazolják a védettségüket. (Azonban védettségi igazolvány nélkül továbbra is érkezhetnek vendégek üzleti, gazdasági, oktatási célból, ezen ténynek az igazolása azonban szükséges a szálláshely felé.).

  A Magyar Turisztikai Ügynökség összegyűjtötte a biztonságos újra induláshoz szükséges szabályokat és ajánlásokat a „Jogértelmezés a turizmus újraindításához" c. összefoglaló dokumentumban, mely az alábbi linkre kattintva tölthető le:

  Jogértelmezés a turizmus újraindításához (gov.hu)

   

  Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

  ***********************************************************************

 • Közzétéve: csütörtök, május 27, 2021 - 09:47

   

 • Közzétéve: szerda, május 5, 2021 - 14:15

   

 • Közzétéve: kedd, május 4, 2021 - 09:52

  PÖTTÖMVILÁG BÖLCSŐDE

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

  1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Pöttömvilág Bölcsőde

  Bölcsődei dajka

   munkakör betöltésére

  >>a pályázat részletesen ide kattintva olvasható<<

  *********************************************************************

 • Közzétéve: kedd, május 4, 2021 - 09:49

  PÖTTÖMVILÁG BÖLCSŐDE

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

  1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Pöttömvilág Bölcsőde

  Kisgyermeknevelő

   munkakör betöltésére

  >>a pályázat részletesen ide kattintva olvasható<<

  **********************************************************************

 • Közzétéve: kedd, április 13, 2021 - 14:17

   

 • Közzétéve: péntek, április 9, 2021 - 08:11

   

   

 • Közzétéve: csütörtök, április 8, 2021 - 10:50

   

 • Közzétéve: csütörtök, április 8, 2021 - 10:49