Felhívások

 • Közzétéve: szerda, május 5, 2021 - 14:15

   

 • Közzétéve: kedd, május 4, 2021 - 09:52

  PÖTTÖMVILÁG BÖLCSŐDE

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

  1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Pöttömvilág Bölcsőde

  Bölcsődei dajka

   munkakör betöltésére

  >>a pályázat részletesen ide kattintva olvasható<<

  *********************************************************************

 • Közzétéve: kedd, május 4, 2021 - 09:49

  PÖTTÖMVILÁG BÖLCSŐDE

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

  1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Pöttömvilág Bölcsőde

  Kisgyermeknevelő

   munkakör betöltésére

  >>a pályázat részletesen ide kattintva olvasható<<

  **********************************************************************

 • Közzétéve: kedd, április 13, 2021 - 14:17

   

 • Közzétéve: péntek, április 9, 2021 - 08:11

   

   

 • Közzétéve: csütörtök, április 8, 2021 - 10:50

   

 • Közzétéve: csütörtök, április 8, 2021 - 10:49

   

 • Közzétéve: szerda, március 31, 2021 - 08:15

   

 • Közzétéve: csütörtök, március 18, 2021 - 12:59

   

 • Közzétéve: csütörtök, március 4, 2021 - 13:12

 • Közzétéve: péntek, február 19, 2021 - 13:02

  P Á L Y Á Z A T

  Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/2.sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására

  Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

  Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:     62  m2

  A  lakás  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehető.

  A lakás maximum 5 évre igényelhető: 2021.évi lakbér mértéke: 412,- Ft/m2/hó

  ( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

  A pályázat tartalma:

  • kérelem részletes indokolással
  • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
  • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
  • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
  • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
  • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van

       -    nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

  A pályázat benyújtási határideje:   2021. február 26.  (péntek)

                                                        Községi Önkormányzat

                                                        Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

  A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

  A pályázatokat Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadásáról szóló  10/2004 (IV.30.)  számú rendeletben foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata alapján.

  A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                             Jászszentandrás

                                                                             Tel: 57/446-006

                                                                              18-as mellék           

  ***********************************************************************     

 • Közzétéve: szerda, február 17, 2021 - 08:02

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Pöttömvilág Bölcsőde

  bölcsődevezető

   munkakör betöltésére

  >>a pályázat részletesen ide kattintva olvasható<<

  ******************************************

 • Közzétéve: hétfő, február 8, 2021 - 14:43

  >>Tájékoztató gáthasználati engedélyekről ide kattintva<<

  **********************************************

 • Közzétéve: hétfő, január 25, 2021 - 09:16

   

  >>Adatkezelési nyilatkozat ide kattintva letölthető<<

  ***********************************************************************

   

 • Közzétéve: csütörtök, január 21, 2021 - 11:40

  TÁJÉKOZTATÓ

  A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évi

  adóelőleg csökkentés lehetőségéről

  >>IDE KATTINTVA OLVASHATÓ<<

  ************************************************************************

 • Közzétéve: csütörtök, január 21, 2021 - 11:36

  Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal
  5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

      Tel.: 57/446-006 ; penzugy@jaszszentandras.hu   

   

  TÁJÉKOZTATÓ

  Helyi iparűzési adóbevallás benyújtásáról

  2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat javításokat és önellenőrzéseket

  2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-bevallásukat.

  Az adózók a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségüket kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesíthetik.

  A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:

  https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA

  Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (pl. őstermelő) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok 2021. januárjától lesznek elérhetők honlapunkon / www.jaszszentandras.hu /.

  Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Jászszentandrás Község esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

  Helyi iparűzési adó beszedési számla: 11745114-15409814-03540000

  Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától már nem nyújthatóak be.

   

  Jászszentandrás, 2021.január 21.

  ***********************************************************************

   

 • Közzétéve: szerda, január 13, 2021 - 08:29

  P Á L Y Á Z A T

  Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/1.sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására.

  Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

  Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:     62  m2                             

  A  lakás  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehető.

  A lakás maximum 5 évre igényelhető: 2020.évi lakbér mértéke: 412,- Ft/m2/hó

  ( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

  A pályázat tartalma:

  • kérelem részletes indokolással
  • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
  • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
  • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
  • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
  • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van

       -    nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

  A pályázat benyújtási határideje:   2021. január 22.  (péntek)

                                                        Községi Önkormányzat

                                                        Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

  A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

  A pályázatokat Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadásáról szóló  10/2004 (IV.30.)  számú rendeletben foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata alapján.

  A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                             Jászszentandrás

                                                                             Tel: 57/446-006

                                                                              18-as mellék

  ************************************************************************