Felhívások

 • Közzétéve: hétfő, január 24, 2022 - 11:29

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

  pályázatot hirdet

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  Családsegítő


  munkakör betöltésére.

  >>Pályázat részletesen ide kattintva olvasható<<

  ******************************

   

 • Közzétéve: csütörtök, január 20, 2022 - 08:28
 • Közzétéve: péntek, január 14, 2022 - 09:34
 • .

  Közzétéve: szerda, december 22, 2021 - 08:47

   

 • Közzétéve: kedd, december 14, 2021 - 08:19

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

  XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  Védőnő

   munkakör betöltésére

  >>a pályázat részletesen ide kattintva olvasható<<

  ***************************************************

 • Közzétéve: hétfő, november 29, 2021 - 10:48

  Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

  2021.12.15.-én  zöld zsákos

  hulladékszállítás pótnap lesz.

  ****************************************************************

 • Közzétéve: hétfő, november 22, 2021 - 15:39

   

 • Közzétéve: kedd, november 16, 2021 - 13:57

   

 • Közzétéve: hétfő, november 15, 2021 - 14:43

  Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal

  Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006

  5 1 3 6

                                        H I R D E T M É N Y                             

  Értesítjük a község lakosságát, hogy községünkben a TÜDŐSZÜRÉS 2021. december 02-tól – 2021. december 08-ig kerül megtartásra.

  A szűrésre mindenki vigye magával a TAJ kártyáját, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, LAKCÍMKÁRTYÁT!

  A SZŰRÉS AZOKNAK INGYENES, AKIK A SZŰRÉS NAPJAKOR MÁR BETÖLTÖTTÉK A 40. ÉLETÉVÜKET!

  A 40 ÉV ALATTIAKNAK A SZŰRÉSHEZ BEUTALÓ KELL – ÜZEMORVOSTÓL, ILLETVE TÜDŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOSTÓL – ÉS FIZETNI IS KELL JELENLEG 1700,- Ft-OT, MELYET CSEKKEN (A TAVALYI MÁR NEM HASZNÁLHATÓ), A POSTÁN KELL BEFIZETNI.         CSEKKET A HELYSZÍNEN LEHET KÉRNI, AZ ÜZEMORVOSI BEUTALÓ MEGLÉTE ESETÉN.

  18 ÉVEN ALULIAK ESETÉBEN A 40 ÉVEN ALULIAKNÁL ELŐÍRTAKON FELÜL MÉG SZÜKSÉGES A SZÜLŐI JELENLÉT A BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT MEGTÉTELÉHEZ.

  Várakozás alkalmával a kötelező 1,5 m távolság megtartása ajánlott és arcmaszk használata kötelező!

  A SZŰRÉSI IDŐ AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

  2021. december 02-án CSÜTÖRTÖK               8.30 – 13.30  

  2021. december 03-án PÉNTEK                         8.30 – 13.30

  2021. december 06-án HÉTFŐ                           11.30 – 16.30

  2021. december 07-én KEDD                             8.30 – 13.30

  2021. december 08-án SZERDA                         11.30 – 16.00

   

                                                                                  Közös Önkormányzati Hivatal

  ******************************************************************

 • Közzétéve: szerda, november 10, 2021 - 15:37

   

 • Közzétéve: szerda, november 3, 2021 - 08:55

  Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről!

  Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 11/2021 (XI.02.) számú önkormányzati rendelete értelmében szociális tűzifa igénylehető annak, aki rendeletben leírtaknak megfelel.

  Tűzifát igényelhet:

  a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft)

  b)  egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át (91.200,- Ft)

  c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át (119.700,- Ft)

  Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

  A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

  A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2021. november 15-től 2021. december 15-ig!

  A támogatás iránti igényt kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

  1.A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét:

  -Munkaviszonyban állóknál: munkáltatói igazolás

  -Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál: a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiküldött értesítő (zöldrácsos papír) és nyugdíjszelvény

  -Gyermektartásdíjról nyilatkozat

  -Családban élő 16 év feletti gyermekeknél a tanulói, hallgatói jogviszonyról az iskola igazolása

  -Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról határozat

  2.A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

  Kérelemnyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban vagy letölthető Jászszentandrás honlapjáról.

  >>Kérelem nyomtatvány letölthető ide kattintva<<

  Jászszentandrás, 2021. november 03.

                                                                   Jászszentandrás Község Önkormányzata

  *****************************************************************

 • Közzétéve: kedd, november 2, 2021 - 11:45

  Általános információk

  a vendéglátó üzletet üzemeltetőknek (forrás: https://info.ntak.hu/)

   

  A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba.

  A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től az adatszolgáltatást pedig 2022. július 1-től írja elő.  Ennek megfelelően a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig  (2022. július 1.) el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas vendéglátó szoftverrel is.

  Amennyiben az NTAK regisztrációt elvégzi, közvetlenül értesülhet az aktuális hírekről, információkról, az adatszolgáltatással és a szoftverekkel kapcsolatos követelményekről.

  Vendéglátó üzletet  csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet regisztrálni.  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípusok azok, ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenységet folytatnak.

  A vendéglátó üzlettípust a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. március 31-ig kellett bejelenti a területileg illetékes jegyzőnek. Amennyiben ezt a szolgáltató még nem tette meg, javasoljuk, haladéktalanul pótolja.

  A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján az NTAK-regisztrációra köteles vendéglátó üzletek típusai:

  • étterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
  • büfé, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
  • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
  • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
  • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
  • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
  • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5629 – egyéb vendéglátás;
  • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
  • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 5621 – rendezvényi étkeztetés;
  • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
  • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás.

  Az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet az az üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján online pénztárgép használatára köteles. A rendelet alapján az 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenységekben kötelező az online pénztárgép használata, kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást.

  Fentiek alapján az NTAK-adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai:

  • étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
  • büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
  • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
  • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
  • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
  • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
  • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
  • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

   

  NTAK-adatszolgáltatást nem kell teljesítenie a munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhelyeknek, a rendezvényi étkeztetés, valamint a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzleteknek.

  Az NTAK-ba érkező, deperszonalizált statisztikai adatok alapján pontosan láthatóvá és mérhetővé válik egy-egy adott település, turisztikai térség vagy éppen az egész turisztikai szektor teljesítménye, ágazati megosztásban is. Az NTAK-ban kizárólag turisztikai célú, statisztikai adatgyűjtésről van szó, személyes adatok befogadására a rendszer nem képes. Az NTAK számára a szolgáltató a statisztikai adatokat minden esetben térítésmentesen biztosítja.

  További információk:      https://info.ntak.hu/vendeglatas

  **********************************************************************

 • Közzétéve: kedd, október 26, 2021 - 09:44

   

 • Közzétéve: kedd, október 19, 2021 - 08:12

   

 • Közzétéve: csütörtök, október 7, 2021 - 15:55

  "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Jászszentandrás KözségÖnkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

  együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
   ezennel kiírja a 2022. évre

  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

  összhangban

  >>Pályázat ide kattintva olvasható<<

  **********************************************************

 • Közzétéve: csütörtök, október 7, 2021 - 15:54

  "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Jászszentandrás Község Önkormányzata  az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

  ezennel kiírja a 2021. évre

  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

  felsőoktatási hallgatók számára

  a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan,

  összhangban

  >>Pályázat ide kattintva olvasható<<

  ***********************************************

 • Közzétéve: csütörtök, október 7, 2021 - 14:46

  Tájékoztatás

  Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a településünkön a védőnő általi méhnyakrák szűrés jelenleg szünetel. Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel úgy Jászapátin a Petőfi S. u. 4-6 szám alatt van rá lehetőség előzetes egyeztetés után Oláhné Birkás Ilona védőnőnél.

  Telefonon 2021.10.-15.ig kérjük jelezni, ha a szűrést igénybe kívánja venni a Jászapáti körzetben a 06/57-446-056-os telefonszámon.

   

                                       Községi Önkormányzat

                                      Jászszentandrás

  ************************************************************************

   

 • Közzétéve: szerda, október 6, 2021 - 13:25

  T Á J É K O Z T A T Á S

  Tájékoztatjuk a 70 éven felüli egyedül élő lakosokat, hogy a

  2020. évi  szemétszállítási díj támogatás

  az alábbi időpontokban kerül kifizetésre:

   

  október 18. (HÉTFŐ): 8:00-12:00

  október 19. (KEDD):8:00-12:00 13:00-15:00

  október 20. (SZERDA): 8:00-12:00 

  október 27. (SZERDA): 13:00-15:00

  november 05. (PÉNTEK):8:00-12:00 

  november 10. (SZERDA):8:00-12:00

  november 12. (PÉNTEK): 8:00-12:00

  Kérjük, hogy a befizetést igazoló 2020. I., II., III. és IV. negyedévi postai feladóvevényüket hozzák magukkal és a Polgármesteri Hivatalban a 4-es szobát (pénztár/adóügy) szíveskedjenek felkeresni.

  A 2020. évi támogatásra azok jogosultak, akik 2019.12.31-ig betöltötték a  70. életévüket és egyedül élnek .

  A jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel a támogatás összegét

  CSAK A MEGHATÁROZOTT IDŐPONTOKBAN tudjuk kifizetni !

   Amennyiben valaki nem tudja személyesen átvenni a támogatást, az ügyben eljáró személynek meghatalmazás szükséges!

  (Az ehhez szükséges nyomtatvány kérhető hivatalunkban )

  Kérjük szíves megértésüket.

                                                                  Községi  Önkormányzat 

  ************************************************************************

 • Közzétéve: péntek, október 1, 2021 - 11:33