Archívum

TÁJÉKOZTATÓ LOMTALANÍTÁSRÓL 2023

LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA: 2023. április 15. szombat

TÁJÉKOZTATÓ LOMTALANÍTÁSRÓL 2023

A lomtalanítás napján reggel 07 óráig szükséges kihelyezni a lomhulladékot az ingatlan elé.

A hulladékokat úgy kell elhelyezni, hogy azokat a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen.

 

Kihelyezhető hulladékok:

- nagyobb méretű berendezési tárgyak, melyek a kommunális hulladékgyűjtő

edényzetben méretük miatt nem helyezhetők el

- bútorok,

- ágybetétek,

- matracok,

- szőnyegek stb.

- kerámia vizesblokk tartozékok (pl: mosdókagyló)

A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek.

Nem kihelyezhető hulladékok:

–  építési törmelék, salak, hamu

–  zöld hulladék: levágott füvek, faágak és más komposztálható hulladékok

–  veszélyes hulladékok (pl: festékek, oldószerek és csomagolásaik, elem és

akkumulátor, fénycsövek, gyógyszerek, növényvédő szerek, olajok és   

olajjal szennyezett hulladékok, pala stb.)

elektromos / elektronikai berendezések (pl.: hűtőszekrény, számítógép,

televízió stb.)

–  ruhanemű

–  szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (papír, fém, műanyag)

–  kommunális (háztartási) hulladék

–  síküveg, gépjárműroncs (pl. lökhárító, szélvédőüveg stb.)

–  gumiabroncs

Lakókörnyezetük tisztítása és tisztán tartása érdekében
szervezett lomtalanítás végrehajtásához kérjük a lakosság segítőkész közreműködését!

 

Regio-Kom Nonprofit Kft.

 

Az Orvosi Rendelő épületének felújítása

 

Kedvezményezett neve: Jászszentandrás Községi Önkormányzat

Projekt címe: Az Orvosi Rendelő épületének felújítása

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00002

Támogatási intenzitás: 100 %

Vissza nem térítendő támogatás: bruttó 99.979.420 Ft

Projekt kezdete: 2023.02.01.

Projekt fizikai befejezése: 2024.05.31.

 

Projekt leírása:

A projekt keretében az orvosi rendelő épületének fejlesztése valósul meg, amelyben működik a háziorvosi/iskolaorvosi rendelő és a védőnői szolgálat.

Az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza.

Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és

 a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést,

 a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segítik elő.

 

>>Projekt tábla ide kattintva megtekinthető<<

>>Megalapozó dokumentum ide kattintva letölthető<<

 

 

TÁJÉKOZTATÁS - adatbejelentésről

2023. január 15. a magánszemély kommunális adója és az építményadót érintő adatbejelentés határideje

Az adózónak az építményadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adatbejelentést teljesítenie.

2023. január 15.  napjáig kell az adózóknak bejelentést tenniük a magánszemély kommunális adója és az építményadó kapcsán a 2022-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokról.

Lényeges, hogy a magánszemély kommunális adójának, valamint az építményadónak az az alanya, aki az év első napján az ingatlan/építmény/telek tulajdonosa/vagyonértékű jog jogosítottja.

Nekik a 2022-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokat 2023. január 15. napjáig kell az illetékes önkormányzatnak bejelenteniük, ha volt olyan változás, ami ezt indokolja.

Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet például ingatlan/telek/épület szerzése, eladása.

 Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentés alapján határozatban állapítja meg a fizetendő adó összegét (vagy éppen törlését), újabb adatbejelentést nem szükséges mindaddig benyújtani, amíg az adózót vagy az adótárgyat érintő körülményben változás nem következik be. Az adót két egyenlő részletben, március 15-éig és szeptember 15-éig kell megfizetni.

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban
adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania:

  • Építmény vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  • Annak a magánszemélynek, aki január 1-jén a lakás haszonélvezője vagy ennek hiányában a tulajdonosa.
  • Az adó tárgya: Jászszentandrás területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény), valamint a telek.
  • Az adó alanya: Az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
  • Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 20. § (3) alapján az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján:

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

a) az üdülő

b) kérelemre egy adótárgy után az az adóalany, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, és a lakásban életvitelszerűen egyedül, vagy kizárólag 70 éven felüli magánszeméllyel lakik, és nyilatkozata  alapján érvényes eltartási szerződéssel nem rendelkeznek. (Hatályos 2020. január 1-től.)

Az adó éves mértéke:                

(1) Jászszentandráson életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:       5000 Ft/év

(2) Jászszentandráson nem életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti       jogonként: 10000 Ft/év

Felhívjuk figyelmét, hogy adatbejelentést (bevallást) akkor is be kell nyújtania, ha az adómentesség okai fennállnak!

>>Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

Több tulajdonos esetén a megállapodás nyomtatvány az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!

 >>Mentesség kéréséhez szükséges nyilatkozat+adatbejelentő itt<< (Az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!)

***************************************************************

Építményadóval (üdülő esetén) kapcsolatban
adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania :

  • Építmény (üdülő) vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  •  Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
  • Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban ÖR.):

Mentes az adó alól az ÖR. 8.§ alapján:

a) a lakás

b) a nem lakáscélú épület, kivéve az üdülő”

Az  adó alapja építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke az ÖR. 10. § alapján:

       a) 500-Ft/m2 - kivéve a 10.§ b) pontját

       b) Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében 0 Ft/m2 .

>>Építményadó adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

Több tulajdonos esetén a  megállapodás nyomtatvány az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!

*************************************************************

 

2023. évi szelektív hulladékszállítás és lomtalanítás

>>2023. évi szelektív hulladékszállítás naptár ide kattintva letölthető<<

*************************************

2023-as lomtalanítás időpontjai:

 2023.04.15 (Szombat) Jászszentandrás

***********************************************

2023-as Ünnepek körüli hulladékszállítási időpontok

2023.03.15 (Szerda) helyett 2023.03.18 (Szombat)

Érintett települések: Jászszentandrás sárga

******************************************************************

 

 

Hirdetmény

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.

A hirdetményt az alábbi hivatkozásra kattintva tekintheti meg: 

https://epr.nfk.gov.hu/ -  Hirdetmény 2022. IV. ütem

https://epr.nfk.gov.hu/palyazat-E10a/  

Nemzeti Földügyi Központ

********************************************************************

FELHÍVÁS

Jászszentandrás településen a rendkívüli zöldhulladék szállítás időpontja:

2022.12.14. (Szerda)

**********************

Pályázati kiírás -Bursa "B" típusú

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászszentandrás Község Önkormányzata  a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

 ezennel kiírja a 2023. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

>>A pályázat ide kattintva olvasható<<

**************************************

Pályázati kiírás -Bursa "A" típusú

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászszentandrás Község Önkormányzata  a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2023. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

>>A pályázat ide kattintva olvasható<<

***************************

TÁJÉKOZTATÁS

T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatjuk a 70 éven felüli egyedül élő lakosokat, hogy a

2021. évi  szemétszállítási díj támogatás

az alábbi időpontokban kerül kifizetésre:

 

október 17. (HÉTFŐ):           8:00-12:00, 13:00-15:00

október 18. (KEDD):             8:00-12:00, 13:00-15:00

október 19. (SZERDA):        8:00-12:00, 13:00-15:00

október 21. (PÉNTEK):        8:00-12:00

október 24. (HÉTFŐ):           8:00-12:00, 13:00-15:00

október 26. (SZERDA):        8:00-12:00, 13:00-15:00

Kérjük, hogy a befizetést igazoló 2021. I., II., III. és IV. negyedévi postai feladóvevényüket hozzák magukkal és az Önkormányzatnál a „pénztár” szobát szíveskedjenek felkeresni.

A 2021. évi támogatásra azok jogosultak, akik 2020.12.31-ig betöltötték a  70. életévüket és egyedül élnek .

A támogatás összegét CSAK A MEGHATÁROZOTT IDŐPONTOKBAN tudjuk kifizetni !

Amennyiben valaki nem tudja személyesen átvenni a támogatást, az ügyben eljáró személynek meghatalmazás szükséges!

(Az ehhez szükséges nyomtatvány kérhető hivatalunkban, vagy >>ide kattintva letölthető<< )

 

Kérjük szíves megértésüket.

                                                                Községi  Önkormányzat 

******************************************************************

Felhívás-ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉRE

a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány részéről tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jászszentandrás Községi Önkormányzat által biztosított

2022. évi  iskolakezdési támogatás

az alábbi időpontokban kerül kifizetésre a Községi Önkormányzat pénztárában:

 

szeptember 14. (szerda): 8.00-12.00  13.00-15.00

szeptember 16. (péntek): 8.00-12.00

szeptember 19. (hétfő):    8.00-12.00  13.00-15.00

szeptember 20. (kedd):    8.00-12.00  13.00-15.00

szeptember 26. (hétfő):   8.00-12.00  13.00-15.00

szeptember 27 (kedd):      8.00-12.00  13.00-15.00

szeptember 28. (szerda):  8.00-12.00  13.00-15.00

 

Jászszentandrás  községben életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező, nappali középfokú oktatásban részesülő gyermekek közül a  9-10-11-12-13-14 osztályban tanuló tanulók 10.000,- Ft/fő   támogatásban részesülnek.

Kifizetés helye: Községi Önkormányzat pénztára

 

A  Jászszentandrás községben életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező, felsőfokú oktatásban résztvevők közül az első diplomát szerző, nappali  tagozaton tanuló hallgatók

10.000,- Ft/fő  támogatásban részesülnek.

Kifizetés helye: Községi Önkormányzat pénztára

 

Jászszentandrás  községben életvitelszerűen élő, lakcímmel rendelkező,  általános iskolai tanulók  10.000,- Ft/fő támogatásban részesülnek.

Kifizetés helye: Általános Iskola titkársága

 

A támogatást a középfokú oktatási intézmény esetében iskolalátogatási igazolás, felsőfokú oktatási intézmény esetében hallgatói jogviszony igazolás ellenében szeptember 28-ig lehet igényelni.

                             

az  Alapítvány kuratóriuma

*********************************************************************

 

Oldalak