Archívum

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

 • Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendkívüli időjárásra való tekintettel

2018. december 07-én (pénteken)

zöld zsákos,

háztól történő szelektív hulladékgyűjtésre

kerül sor Jászszentandrás településen.

Kérjük, hogy ezen időpontban az ingatlan elé szíveskedjenek kihelyezni a zöld hulladékot, a szabályok szerint.

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2019. január 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak ingyenes.

 

2019. első negyedév szelektív hulladékszállításának időpontjai:

 

Hulladék típusa

Január

Február

Március

 

Jászszentandrás

Sárga zsákos

4.

8.

8.

Zöld zsákos és fenyő szállítás

3. és 15.

szünetel

szünetel

 

A szelektív szigetek továbbra is üzemelnek! Ide kérjük elhelyezni az üveg hulladékokat! Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést minél nagyobb mértékben vegyék igénybe.

SÁRGA zsákba helyezhető hulladékok: -Műanyag, papír és fém csomagolási hulladékok

 • Műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak.
 • Papír és italos kartondoboz, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz)
 • Fém különféle háztartási fém-hulladékok (pl. evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). A műanyag- és fémhulladékoknál egyaránt fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Tapossa Laposra!”

A műanyag flakonokat és a papírdobozokat, de a sörös dobozokat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el. A sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával összekötözött karton csomag kihelyezhető. KÉRJÜK NE tegyenek zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

TILOS a zsákba kevert települési hulladékot, egyéb, nem oda való hulladékot, veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, állati tetemet,  tűzveszélyes hulladékot helyezni, mert nem kerül elszállításra!

ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöld hulladék kerüljön!

Ezek a fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom, zöldség- és gyümölcs hulladék. (ételmaradék NEM!) Szintén elszállításra kerül a zöld zsák mellé kihelyezett max. 80 cm-re összevágott, madzaggal kötegelt (nem dróttal!) gally. Mérete nem haladhatja meg a teli zöld zsák átmérőjét (40-50 cm).

Jásztelki Hulladékudvar és Lerakó decemberi nyitva tartása:

(Hétfő – Péntek 8.00 h – 16.00 h Tel: 57/462-597)                     

            Zárva:            2018. december 1.     (szombat)

                                   2018. december 15.   (szombat)

                                   2018. december 24.   (hétfő)

                                   2018. december 31.   (hétfő)

            Nyitás:            2019. január 02.        (szerda)

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

***********************************************************************

Tüdőszűrés

Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal

5136  Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006

 

                                      H I R D E T M É N Y                             

Értesítjük a község lakosságát, hogy községünkben

a TÜDŐSZÜRÉS 2018. december 13-tól – 2018. december 18-ig kerül megtartásra.

A szűrésre mindenki vigye magával a TAJ kártyáját, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, LAKCÍMKÁRTYÁT!

 

A SZŰRÉS AZOKNAK INGYENES, AKIK A SZŰRÉS NAPJAKOR MÁR BETÖLTÖTTÉK A 40. ÉLETÉVÜKET!

A 40 ÉV ALATTIAKNAK A SZŰRÉSHEZ BEUTALÓ KELL – ÜZEMORVOSTÓL, ILLETVE TÜDŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOSTÓL – ÉS FIZETNI IS KELL JELENLEG 1700,- Ft-OT, MELYET CSEKKEN (A TAVALYI MÁR NEM HASZNÁLHATÓ), A POSTÁN KELL BEFIZETNI.        

 CSEKKET A HELYSZÍNEN LEHET KÉRNI, AZ ÜZEMORVOSI BEUTALÓ MEGLÉTE ESETÉN.

18 ÉVEN ALULIAK ESETÉBEN A 40 ÉVEN ALULIAKNÁL ELŐÍRTAKON FELÜL MÉG SZÜKSÉGES A SZÜLŐI JELENLÉT A BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT MEGTÉTELÉHEZ.

 

A SZŰRÉSI IDŐ AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

2018. december 13-án CSÜTÖRTÖK               8:30 – 12:30  

2018. december 14-én PÉNTEK                         8:30 – 12:30

2018. december 17-én HÉTFŐ                           12:30 – 16:30

2018. december 18-án KEDD                             8:30 – 12:00

                                                                                             Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás

Jászszentandrás Község Önkormányzata

Tisztelt Lakosok !

Elkezdődött a járdák aszfaltozásának kivitelezési munkái az alábbi utcákban:

 • Váci Mihály út /Lehel és Rózsa között/
 • Dudás út /József A úttól a Jókai felé/
 •  Petőfi út /Hunyaditól kifelé vezető szakasz/
 • Munkácsy út,
 • Ady Endre út ,
 •  Rákóczi út, /Szőlős úttól kifelé vezető szakasz
 • József Attila út,
 • Jókai út, 
 • Akácfa út,
 • Bem út.

A kivitelezés megkezdését követően azt tapasztaltuk, hogy a vállalkozó nem az elvárható gondossággal jár el a kivitelezés során. A hibákat jeleztük a vállalkozó vezetőségének, akik felülvizsgálatot rendeltek el.

Amennyiben Ön is problémát észlel és nem tud megfelelően egyeztetni a vállalkozó építésvezetőjével, kérem a hibát jelezze az önkormányzat felé az alábbi telefonszám valamelyikén:

20/250-1753

70/770-0189

*****************************************************

Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről

Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről!

Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 16/2018 (XI.7.) számú önkormányzati rendelete értelmében szociális tűzifa igénylehető annak, aki rendeletben leírtaknak megfelel.

Tűzifát igényelhet:

a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700,- Ft)

b)  egyedülélő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft)

c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft)

Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2018. november 15-tól 2018. december 15-ig!

A támogatás iránti igényt kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

 1. A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét:
 • Munkaviszonyban állóknál: munkáltatói igazolás
 • Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál: a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiküldött értesítő (zöldrácsos papír) és nyugdíjszelvény
 • Gyermektartásdíjról nyilatkozat
 • Családban élő 16 év feletti gyermekeknél a tanulói, hallgatói jogviszonyról az iskola igazolása
 • Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról határozat
 1. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

Kérelemnyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban vagy letölthető Jászszentandrás honlapjáról.

>>Kérelem nyomtatvány letölthető ide kattintva<<

Jászszentandrás, 2018. november 13.

                                                                 Jászszentandrás Község Önkormányzata

*********************************************************************

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

A szokásos csütörtöki szemétszállítás 

2018. november 01. helyett:

2018. november 03.-án (szombaton) lesz.

********************************************************************

Bontott vöröstégla eladó

Jászszentandrás Önkormányzata eladásra kínál nagy mennyiségű

bontott vöröstéglát.

Érdeklődni:

Jászszentandrás Községi Önkormányzat

5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. szám alatt

***************************************************************

Téli időjárás

Tisztelt Lakosság!

Téli időjárás

A hűvösebb idő beköszöntével egyre többen használják nagyobb terhelés mellett a tüzelő-, fűtőberendezéseket. Számos családi háznál találhatók szilárd tüzelőanyaggal működő kazánok, valamint kályhák. Nem mindegy azonban, hogy ezekben mit égetünk el.

A katasztrófavédelem arra kéri az állampolgárokat, hogy csak olyan tüzelőanyaggal gyújtsanak be, amelyeket a berendezés gyártója ajánl, attól ne térjenek el. Bevett gyakorlat sajnos számos háztartásnál, hogy a lakók szemetet - gumi és műanyag hulladékot, kőolajszármazékokkal szennyezett rongyot, illetve lakkozott, festett fát - égetnek el a kazánokban, hiszen így megszabadulnak a feleslegessé vált szeméttől, ráadásul hőt termelnek vele.

Ez a magatartás azonban számos veszélyt rejt magában. A hulladék kazánokban, kályhákban történő elégetésével nem csak káros anyagok kerülnek a légkörbe, hanem felgyorsul a kémények belsejében a kátrány- és koromlerakódás. A füstelvezető keresztmetszetének csökkenésével megnő annak belső hőmérséklete a fűtés során, amely végső soron kémény- és lakástüzet, valamint szén-monoxid visszaáramlást is eredményezhet. Fontos erre felhívni a figyelmet, hiszen minden ötödik lakástűz a kéményből indul ki! A szakemberek szerint a legjobb olyan fával tüzelni, amely hasábokra vágva, szellős helyiségben szárad minimum egy, de inkább két évig. A szárítással nem csak a fa fűtőértéke növekszik, hanem a károsanyag-kibocsátása is csökken. Ha valaki csak két hétig fűt háztartási hulladékkal, akkor annyi kátrány rakódik a kémény falára, mint normál fűtőanyag esetén a teljes fűtési szezonban.

Téli időszakban megnő a szén-monoxid mérgezés kialakulásának veszélye. Ez akkor jön létre, amikor egy nyílt égésterű fűtőberendezés elhasználja a helyiség levegőjét és nem biztosított az oxigén utánpótlása. A problémák megelőzhetők, ha a jól szigetelő nyílászárókra résszellőzőt szerelnek, illetve a biztonságérzet növelhető egy szén-monoxid érzékelő beszerzésével is. Fontos, hogy jó minőségű eszközt vásároljanak, hiszen egy nem megfelelő érzékelő hamis biztonságérzetet kelthet, és nem is biztos, hogy időben jelzi a veszélyt. A jó minőségű szén-monoxid érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján, mint ahogy azoké is, amelyek megbuktak az ellenőrzéseken.

A problémák megelőzhetők, ha a tulajdonosok évente legalább egyszer, szakértővel ellenőriztetik a fűtőberendezéseket és a kéményeket, hiszen a szennyeződések rontják a berendezés hatékonyságát és növelik a balesetveszélyt. A családi házakhoz a lakosságnak kell megrendelnie az ingyenes kéményellenőrzést és -tisztítást. Ehhez telefonon a 1818-as számot tárcsázva, majd a 9-es és az 1-es gombot megnyomva lehet időpontot foglalni, de mindez interneten is megtehető a

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat oldalon."

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászszentandrás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)

Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)

Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan

>>Részletesen ide kattintva olvasható az "A" típusú pályázati kiírás<<

...........................................................................................

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászszentandrás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

>>Részletesen ide kattintva olvasható a "B" típusú pályázati kiírás<<

***********************************************************

 

Pályázat Projektmenedzser munkakör betöltsére

Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet

munkatársat keres

Projektmenedzser munkakörbe.

Szövetkezetünk gyümölcsfeldolgozással foglalkozik, helyi homoktövisből készít különböző gyümölcsleveket és egyéb termékeket.

A szövetkezet az OFA FOKUSZ pályázat keretében került támogatásra, melyhez kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatok ellátására keresünk új kollégát.

MUNKAKÖR RÉSZLETEZÉSE, FELADATOK:

 • Marketing tevékenység : piacelemzés, piackutatás, termék reklámozás, értékesítés
 • Pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok:

Fokusz-0057 pályázat irányítása. A projektben vállalt feladatok teljesítése, ütemtervek, indikátorok eredménymutatók betartása. A projekt pénzügyi és szakmai beszámolóinak elkészítése, továbbítása az OFA felé, a projekt adminisztratív feladatainak ellátása

 • Szövetkezeti menedzser képzésen való részvétel vállalása
 • közösségépítő tréningen való részvétel (évente 1 alkalom/2nap)

ELVÁRÁSOK:

 • Projektvezetésben szerzett tapasztalat
 • Csapatszellem, jó kommunikációs képesség
 • Nyugodt személyiség
 • Határozottság, következetesség
 •  B kat. jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:

 • Nyugodt környezet
 • Kooperatív csapat
 • A cég jellegéből adódóan változatos feladatok
 • Versenyképes fizetés megegyezés szerint

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Jászszentandrás

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra.

Szakmai önéletrajz, vagy motivációs levél benyújtási határideje, helye:

2018. október 26. 16.00 óra

Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet

Szabó László elnök részére 5136 Jászszentandrás Rákóczi út 94.

************************************************************************

Állatbarát Plakátpályázat 2018 !!!

Állatbarát Plakátpályázat 2018
Értékes díjazással

Az Orpheus Állatvédő Egyesület alkotói pályázatot hirdet "Állatbarát Plakátpályázat 2018" címmel, melynek célja az állatszeretet és a felelős állattartás népszerűsítése, a környezettudatosság fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése. az állatvédelem. A pályázók pozitív vagy negatív példák bemutatása révén elkészített alkotásokkal nevezhetnek. Az alkotó témája lehet pl. a házi kedvencek vagy a gazdasági állatok tartása, a cirkusz, az állatkert, a vadászat, a prémtermelés, az állatkísérletek, a sintértelepek, vagy egyéb témakör. A pályamű készülhet A4 / A3 méretben, a plakát készítési technikája (pl. rajz, festmény, kréta, egyéb) szabadon választható.

>>A pályázat részletes leírása ide kattintva olvasható<<

1. A pályázati anyag hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, életkorát, telefonszámát, e-mail címét, iskolája elérhetőségét, a pályamű címét. A 14 év alattiak a gyermek, a 14 év felettiek a fiatal / felnőtt életkori kategóriába kerülnek besorolásra.

2. Az elkészített pályázati anyagok postára adási határideje 2018. október 26.

3. Értékes díjazás: a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotások készítői között 500 ezer forint értékben kerülnek díjak kiosztásra.

4. Beküldési cím:
Orpheus Állatvédő Egyesület "Plakátpályázat 2018", 6701 Szeged, P.F.: 929.
A pályamű kötelező melléklete egy, a pályázatot beküldő nevére és címére megcímzett, bélyeggel ellátott, közepes méretű válaszboríték!

Figyelem: alkotói közösségek, osztályok, csoportok a pályamunkáikat KÖZÖS BORÍTÉKBAN is beküldhetik!

A legsikeresebb (díjazott) alkotók egyenként kiértesítésre kerülnek, a pályázat teljes kiírása és az eredménye a www.zug.hu Állatbarát Web Kuckó oldalon kerül ismertetésre.

Alkotásra Fel!

==========================
Orpheus Állatvédő Egyesület

*********************************************************************

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

személyes befizetésének időpontjáról:

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj személyes megfizetésére

2018. október 04-én  (csütörtökön) 14:30-17:00 óra közötti időszakban van lehetősége a

Jászszentandrási Községi Művelődési Ház és Könyvtárban

Szabó Valéria díjbeszedőnél.

************************************************************************

TÁJÉKOZTATÁS

 T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatjuk a jászszentandrási tanulókat, hogy a 2018. évi  tanulói tankönyvtámogatás

2018. szeptember 14-től     2018. október 31-ig

kerül kifizetésre.

Kérjük, hogy az iskolalátogatási igazolást vagy a hallgatói jogviszony igazolást, valamint a személyi igazolványt hozzák magukkal és ügyfélfogadási időben  :  

 hétfő:             800   – 1200

                           kedd:              800  – 1200        1230 – 1600

 szerda:           800 –  1200

                csütörtök:      nincs ügyfélfogadás

          péntek:          800 – 1200  - ig

 

a Polgármesteri Hivatalban a pénztárt szíveskedjenek felkeresni.

A támogatás összegét csak a meghatározott időtartam alatt tudjuk kifizetni.

Szíves megértésüket köszönjük!

 

                                               Községi  Önkormányzat 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázat bérlakás bérlőjének kiválasztására

P Á L Y Á Z A T

Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/2.sz. és a Rákóczi út 104/3. szám alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására

Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:  2-es lakás 60 m2

                                                                                                      3-as lakás 90  m2

   A  lakások  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehető.

A lakás maximum 5 évre igényelhető: 2018.évi lakbér mértéke: 387,- Ft/m2/hó

( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

A pályázat tartalma:

 • kérelem részletes indokolással
 • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
 • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
 • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
 • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
 • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van

     -    nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

A pályázat benyújtási határideje:   2018.szeptember 24.  

                                                      Községi Önkormányzat

                                                      Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele:

2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

A pályázatokat Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el.

A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                              Jászszentandrás

                                                                              Tel: 57/446-006

                                                                             18-as mellék                

Oldalak