2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2  A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3  Közszolgáltatások

2.4  A szerv nyilvántartásai

2.5  Nyilvános kiadványok

2.6  Döntéshozatal, ülések

2.7  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8  Pályázatok

2.9  Hirdetmények

2.10 Közérdekű adatok igénylése

2.11 Közzétételi listák

 

2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és Működési Szabályzat

2.2  A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

Pénzügyi csoport:

Feladatok és ügyintézés:  

 • költségvetési rendelet, féléves és éves beszámoló előkészítése a Magyar Államkincstár és a Képviselőtestület felé,
 • előterjesztések készítése a Testületi ülésekre,
 • gazdálkodás pénzügyi zavartalanságának biztosítása, előirányzat felhasználás és pénzeszközök alakulásának nyomon követése,
 • állami normatíva igénylése, elszámolása
 • különféle pályázatokon elnyert pénzeszközök lehívása, azzal történő elszámolások
 • időszaki beszámolók, jelentések készítése, egyéb bevallások pl. ÁFA - bevallás készítése
 • civil szervezeteknek Képviselőtestület által jóváhagyott pénzösszeg kiutalása, egyéb pénzügyi tranzakciók,
 • útépítő közösségek létrejöttének segítése, útépítéssel kapcsolatos pályázatok benyújtása, szerződéskötések előkészítése,
 • első lakáshoz jutók támogatásának kiutalásának előkészítése, a visszatörlesztett összegek nyomon követése, ezzel kapcsolatos kintlévőségek behajtása.

Ügyintézők:

Csikós Emese:  - pénztári kifizetések, segélyek, támogatások                  

Kiss Tamásné :  - Közműfejlesztési támogatások kezelése

Csikós Erzsébet: - gazdaság vezető

Nagy Gábor: - könyvelő

Katona Szilvia:  

 • idegentartozások behajtása
 • idegenforgalmi adó (bevallás, nyomtatvány)
 • magánszemélyek kommunális adója (bevallás, változásbejelentő)
 • adóigazolás (illetékmentes)
 • építményadó ( bevallás nyomtatvány)
 • működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
 • bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
 • szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • zenés-táncos rendezvények bejelentése
 • talajterhelési díj (bevallás)

 

Csoszorné Rédei Gabriella:

 • bérleti szerződések
 • önadózó bejelentkezés Önkormányzati adóhatósághoz
 • adóvisszatérítési nyilatkozat
 • gépjárműadó mentességhez (kérelem nyomtatvány)
 • iparűzési adó (bevallási nyomtatvány)
 • kérelem 3,5 tonna össztömeget meghaladó jármű székhely,telephely igazolás kiadása tárgyévben
 • adó és értékbizonyítvány (kérelem nyomtatvány, tulajdoni lap, illeték 4000.- Ft)

Igazgatási Csoport:

Torbáné Bakos Boglárka:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény(kérelem nyomtatvány,jövedelm igazolás,tanulói-hallgatói jogviszonyról igazolás)
 • névváltoztatás(kérelem,illetékbélyeg 5000.-Ft)
 • hagyaték, póthagyaték (tulajdoni lap, forgalmi engedély, nyugdíjszelvény, értékpapírok)
 • családi jogállás rendezése (apai elismerő nyilatkozat,személyi igazolvány,lakcímkártya,szakorvosi igazolás)
 • tankönyvtámogatás(tanulói jogviszony igazolása)
 • anyakönyvi kivonat(kérelem,illetékbélyeg 2000.-Ft)
 • hatósági bizonyítvány(kérelem,nyilatkozat,3000.-Ft-os illetékbélyeg)
 • étkeztetés,házi segítségnyújtás(kérelem,orvosi igazolás,jövedelem igazolás)

Germán Judit:  

 • birtokháborítás (illeték 3000.-)
 • fakivágási engedély (kérelem nyomtatvány)
 • méhészet (bejelentőlap)
 • közterülethasználat (kérelem)
 • Bursa Hungarica (kérelem nyomtatvány)
 • első lakáshoz jutók támogatása(kérelem,nyilatkozatok,adásvételi szerződés,építési engedély)
 • méltányossági közgyógyellátás(kérelem nyomtatvány,háziorvosi boríték,jövedelemigazolás)
 • zenés-táncos rendezvény engedélyezése (kérelem nyomtatvány)
 • telepengedély(kérelem nyomtatvány)

2.3  Közszolgáltatások

a) Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjára a lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel az alábbi díjtételt állapítja meg az Önkormányzat a következők szerint:

300.- Ft / m2/ hó         (összkomfortos)

A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérleti díja:

412.-Ft/m2/hó

b) Temetkezési Szolgáltatás: Selena Kft.  IUSTA Temetkezési szolgáltatás

    Elérhetőségek: 5100 Jászberény, Kápolna u. 23.
                     Tel.: +36 57/501-726, +36 30/9030-444;  +36 30/948-7349

      Ügyelet: munkaidőn kívül és szombat-vasárnap: +36 30/9030-333

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogokért fizetendő díj:

Egyes sírhely

Díszsírhely                        20.000.- Ft

I. osztályú                         15.000.- Ft

II. osztályú                        10.000.- Ft

Kettes sírhely

Az osztálynak megfelelő díj kétszerese.

Urnasírhely

Az adott sírhely díjtételének 50 %-a.

Urnafülke

25 000 Ft

Rátemetés

Az egyes sírhely megfelelő osztályának 70 %-a.

 

c) Az önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Házban a termek bérleti díja:

Nagyterem:

Nyár

Tél

Első óra üzleti célra                 

6.600.- Ft +Áfa

8.800.- Ft+Áfa

Második óra üzleti célra                  

5.500.- Ft +Áfa

6.600.- Ft+Áfa

Minden további megkezdett óra üzleti célra                

2.200.- Ft+Áfa

3.300.- Ft+Áfa

Első óra egyéb célra                   

3.300.- Ft+Áfa

4 000.- Ft+Áfa

Második óra egyéb célra                   

2.200.- Ft+Áfa

3 000.- Ft+Áfa

Minden további megkezdett óra egyéb célra             

1.100.- Ft+Áfa

1 500.- Ft+Áfa

Zárt előtér: üzleti célra                

3 300.- Ft+Áfa

4.400.- Ft+Áfa

Egyéb célra                    

1 100.- Ft+Áfa

2 200.- Ft+Áfa

Klubszobák:                   

3 500.- Ft+Áfa

4.800.- Ft+Áfa

 

A bérlet díja időszakosan változik, május 1-től - szeptember 30-ig nyári, október 1-től – április 30-ig téli díjtétel kerül alkalmazásra.

Családi, egyéb rendezvény:                  44.000.- Ft +Áfa / alkalom + rezsiköltség

d) A Művelődési Ház szolgáltatásai, egyéb díja bruttó:

(1) Internet használat:

Megnevezés:               Diák                Felnőtt

Internet használat       ingyenes         20.-Ft/perc

(2)Fénymásolás,nyomtatás:

 Fénymásolás                        Ft

A/4 oldal                                25.-

A/4 lap                                   35.-

A/3 oldal                                35.-

A/3 lap                                   60.-

                        Nyomtatás                             Ft/oldal

                           Fekete-fehér                           55.-

                           Színes                                   220.-

(3) Laminálás /A/4 oldal/                                  165.-Ft/db

(4) Spirálozás /A/4 oldal/                                  165.-Ft/db

(5) Könyvtár beiratkozási díj:

- 18 év alattiak                          ingyenes

- 18 év felettiek                        300.-Ft/év

- nyugdíjasoknak                      300.-Ft/év

- felnőtteknek                           500.-Ft/év

- 70éven felülieknek                 ingyenes

(6) Könyvtár eseti igénybevételi díj:

-Felnőtteknek                           110.-Ft/alkalom

 

Termelői piacon történő árusítás díja:

(1) Napi jegy: 50 Ft/m2 + áfa

(2) Helypénz csak a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után fizetendő. A fizetendő díj szempontjából minden megkezdett négyzetméter egésznek számít.

 

Települési szilárd és folyékony hulladék szállítás szolgáltatás díjai:

Szilárd hulladék szállítás:

Jászszentandrás község Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. A hulladékgazdálkodással, közszolgáltatással kapcsolatos feladat-és hatáskört, a társulási megállapodásban foglaltak alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás látja el.
A Társulás – a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával megbízza:
a) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft-t ( Jásztelek hrsz: 091/5) a hulladék elhelyezési, szelektív hulladékgyűjtési, ártalmatlanítási feladatainak ellátására
b) REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft-t (  Jászberény Lehel Vezér tér 18 a hulladékgyűjtési, szállítási, hulladék elhelyezési feladatainak ellátására
bb) Jászapáti Városüzemeltető Kft (Jászapáti Gyöngyvirág u. 11) hulladékgyűjtési, szállítási, hulladék elhelyezési feladatainak ellátására alkalmazott alvállalkozó.

Szállítási díja: 3430.-Ft (negyedéves)
Hulladék elvitel:minden héten csütörtökönként

Városüzemeltető Kft. 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11.

Regio-Kom Kft. 5141. Jásztelek, Hrsz 90/2.

Regio-Kom Térségi Hukkadékszállítási Kft. 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

A többlethulladék elszállítására, ártalmatlanítására igénybe vehető matricás fóliazsákok

 • díja: 205 Ft / db

A Regionális Hulladéklerakóba beszállított hulladék átvételi díja:

 • bontási törmelék:        1,30 Ft/kg+ÁFA
 • komposztálható anyag:     2,10 Ft/kg+Áfa
 • lakossági(kommunális) hulladék 6 Ft/kg+ÁFA

A Regionális Hulladéklerakóba a hulladék tulajdonosa által beszállított:

 • építési, bontási hulladék negyedévente 500 kg-ig térítésmentesen elhelyezhető
 • lakossági (kommunális) és komposztálható hulladék negyedévente 200 kg-ig, veszélyes hulladék évente 10 kg-ig térítésmentesen elhelyezhető.
 • elektromos és elektronikai hulladékokból évente a háztartásokban előfordulók közül 1-1 db térítésmentesen elhelyezhető

Közületi hulladék lerakási díja: 1220 Ft/m3+ÁFA

Folyékony hulladék szállítás:

Jászszentandrás Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését helyi közszolgáltatás útján látja el. A kötelezett közszolgáltató Jászszentandrás község közigazgatási területén Káplár Attila egyéni vállalkozó lakcím: 5130 Jászapáti Nyírfa u. 3. 2017. március 1-től – 2027. március 1-ig.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének legmagasabb egységnyi díja 3800 Ft+Áfa/m3.

A legkisebb számlázható mennyiség 4 m3, a közszolgáltató a 4 m3 alatti mért mennyiség esetében is a 4m3-hez tartozó díjtételt számláz.

Ivóvíz, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás szolgáltató:
  - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
. 5000. Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
 Tel.: +36 56 422 522
 

2.4  A szerv nyilvántartásai

2.5  Nyilvános kiadványok -

2.6  Döntéshozatal, ülések

2.7  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

**************************************************

Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A képviselőtestület éves munkaterve

Képviselő testületi ülés meghívója

Képviselőtestületi ülés előterjesztései

Képviselőtestület jegyzőkönyve

Képviselőtestület zárt ülési határozatai

*****************************************

Polgármesteri döntések

*****************************************

Jászszentandrás Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésének meghívója

Jászszentandrás Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának előterjesztései

 

Jászszentandrás Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának jegyzőkönyve

 

Jászszentandrás Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának zárt ülési határozatai

 

****************************************

Jászszentandrás Község Önkormányzata Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésének meghívója

Jászszentandrás Község Önkormányzata Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságának előterjesztései

 

Jászszentandrás Község Önkormányzata Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságának jegyzőkönyvei

 

Jászszentandrás Község Önkormányzata Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságának zárt ülési határozatai:

 

Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás előterjesztései

Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás jegyzőkönyvei

 

Önkormányzati hatályos rendeletek :

>>Hatályos rendeletek ide kattintva<<

 

Ssz.

száma

megnevezése

 
 

1.

12/1997. (XII.18.)

A tanyagondnoki szolgálat működési rendjéről.

 Megtekintés

2.

17/2001. (IX.26.)

Az útépítési együttműködésről.

Megtekintés

3.

20/2001. (X.29.)

A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről.

Megtekintés

4.

7/2006. (III.31.)

Az önkormányzat intézményeiben az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározásának végrehajtásáról.

Megtekintés

5.

17/2006. (XII.27)

A talajterhelési díjról.

Megtekintés

6.

7/2011. (VI.20.)

"JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGÉRT"~ kitüntető díj alapításáról és adományozásának szabályairól.

Megtekintés

7.

9/2012. (III.30.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Megtekintés

8.

13/1013. (IX.12.)

A közterület használat rendjéről.

Megtekintés

9.

4/2014.

(II.10.)

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról.

Megtekintés

10.

9/2014.

(IX.01.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Megtekintés

11.

10/2014.

(IX.17.)

A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

 

Megtekintés

12.

7/2015

(VII. 10.)

Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogi következményeiről

 Megtekintés

 

13. 9/2015 (IX.16.) Jászszentandrás Község címeréről és zászlajáról, használatának rendjéről. Megtekintés
14. 6/2016. (IX.12.) A helyi adókról. Megtekintés
15. 4/2017 (II.20.)  Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Megtekintés
16. 11/2017. (VI.06.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről. Megtekintés
17.

16/2017.

(IX.29.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról Megtekintés
18. 18/2017. (X.30.) Jászszentandrás Község településképének védelméről Megtekintés
19. 13/2018. (IX.11.) A közterületi térfigyelő rendszerről Megtekintés
20. 11/2019. (X.30.) A képviselőtestület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról

Megtekintés

21. 12/2020. (VIII.12.) Jászszentandrás község közművelődéséről

Megtekintés

22. 3/2021. (V.11.) Az egyes szociális ellátásokról Megtekintés
23. 6/2021. (VI.29.) Az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti díjak összegéről Megtekintés
24.

7/2021.(VI.29.)

Az önkormányzat által megállapított szolgáltatási és egyéb díjak összegéről Megtekintés
25.

12/2022.(XI.09.)

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Megtekintés
26. 4/2022. (II.23. A helyi építési szabályzatról Megtekintés
27. 5/2022.(III.28.)

Az első lakáshoz jutók részére adható vissza nem térítendő támogatásról.

Megtekintés
28. 10/2022. (X.28.) A temetőkről és a temetkezésről. Megtekintés
29.

10/2023

(IX.26.)

A települési köztisztaságról Megtekintés
30. 13/2023 (X.31.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Megtekintés
     

2.8  Pályázatok

 • A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

2.9  Hirdetmények

 • A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

2.10 Közérdekű adatok igénylése

 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Igazgatási Csoport
 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

5136. Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.:57/446-006 fax:57/446-002 igazgatas(kukac)jaszszentandras.hu

 • Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Germán Judit
 • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: ------------
 • Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: -----
 • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2.11 Közzétételi listák

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8) Kormány rendelet értelmében az engedélyköteles tevékenységek bejelentése az alábbi e-mail címen:

penzugy@jaszszentandras.hu

A bejelentés köteles tevékenysége bejelentése az eddig eljárásrend alapján történik.

*****************************************

Ipari, kereskedelmi és szálláshely nyilvántartás ide kattintva