Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal

3.  Ügyfajták

Pénzügyi csoport:

Feladatok és ügyintézés:  

költségvetési rendelet, féléves és éves beszámoló előkészítése a Magyar Államkincstár és a Képviselőtestület felé,

előterjesztések készítése a Testületi ülésekre,

gazdálkodás pénzügyi zavartalanságának biztosítása, előirányzat felhasználás és pénzeszközök alakulásának nyomon követése,

állami normatíva igénylése, elszámolása

különféle pályázatokon elnyert pénzeszközök lehívása, azzal történő elszámolások

időszaki beszámolók, jelentések készítése, egyéb bevallások pl. ÁFA - bevallás készítése

civil szervezeteknek Képviselőtestület által jóváhagyott pénzösszeg kiutalása, egyéb pénzügyi tranzakciók,

útépítő közösségek létrejöttének segítése, útépítéssel kapcsolatos pályázatok benyújtása, szerződéskötések előkészítése,

első lakáshoz jutók támogatásának kiutalásának előkészítése, a visszatörlesztett összegek nyomon követése, ezzel kapcsolatos kintlévőségek behajtása.

Ügyintézők:

Csikós Emese:  - pénztári kifizetések, segélyek, támogatások                  

Mihályiné Keresztesi Anett:  - Közműfejlesztési támogatások kezelése

Csikós Erzsébet: - gazdaság vezető

Nagy Gábor: - könyvelő

Katona Szilvia 

vagyon és adó igazolás

idegentartozások behajtása

idegenforgalmi adó (tartozás bevallás nyomtatvány)

magánszemélyek kommunális adója (bevallás, adásvételi szerződés, változásbejelentő)

törlés, méltányossági iratok (adatlap)

adóigazolás (illetékmentes)

építményadó ( bevallás nyomtatvány)

működési engedélyek (kérelem, cégkivonat, üzlethelyiség használatára jogosító irat)

fizető vendéglátással kapcsolatos ügyek

talajterhelési díj (bevallás)

 

Csoszorné Rédei Gabriella:

bérleti szerződések

önadózó bejelentkezés Önkormányzati adóhatósághoz

adóvisszatérítési nyilatkozat

gépjárműadó mentességhez (kérelem nyomtatvány)

iparűzési adó (bevallási nyomtatvány)

kérelem 3,5 tonna össztömeget meghaladó jármű székhely,telephely igazolás kiadása tárgyévben

adó és értékbizonyítvány (kérelem nyomtatvány, tulajdoni lap, illeték 4000.- Ft)

 

Igazgatási Csoport:

Bártfai Tímea:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény(kérelem nyomtatvány,jövedelm igazolás,tanulói-hallgatói jogviszonyról igazolás)

névváltoztatás(kérelem,illetékbélyeg 5000.-Ft)

hagyaték, póthagyaték (tulajdoni lap, forgalmi engedély, nyugdíjszelvény, értékpapírok,

aktív korúak ellátása (kérelem nyomtatvány, munkaügyi kp. Igazolása, jövedelemigazolás, bizonyítványok)

családi jogállás rendezése (apai elismerő nyilatkozat,személyi igazolvány,lakcímkártya,szakorvosi igazolás)

tankönyvtámogatás(tanulói jogviszony igazolása)

anyakönyvi kivonat(kérelem,illetékbélyeg 2000.-Ft)

hatósági bizonyítvány(kérelem,nyilatkozat,3000.-Ft-os illetékbélyeg)

étkeztetés,házi segítségnyújtás(kérelem,orvosi igazolás,jövedelem igazolás)

 

Germán Judit:  (helyettesít: Torbáné Bakos Boglárka)

birtokháborítás (illeték 3000.-)

fakivágási engedély (kérelem nyomtatvány)

méhészet (bejelentőlap)

közterülethasználat (kérelem)

Bursa Hungarica (kérelem nyomtatvány)

önkormányzati segély(kérelem nyomtatvány,számlák,jövedelem igazolás)

rendszeres szociális segély(egészségkárosodott,formanyomtatvány)

első lakáshoz jutók támogatása(kérelem,nyilatkozatok,adásvételi szerződés,építési engedély)

méltányossági közgyógyellátás(kérelem nyomtatvány,háziorvosi boríték,jövedelemigazolás)

lakásfenntartási támogatás(kérelem nyomtatvány,jövedelemigazolás)

zenés-táncos rendezvény engedélyezése (kérelem nyomtatvány)

telepengedély(kérelem nyomtatvány)

Előző oldal        Lap tetejére