TÁJÉKOZTATÓ - -  Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ - -  Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentési kötelezettségről

Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény, telek tulajdonosa továbbá az a magánszemély is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő Testületének a helyi adókról szóló 6 /2016. (IX.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ÖR.) 1.- 2. §-a rendelkezik a magánszemélyek kommunális adójáról.

Az ÖR.  2. §  alapján az adó éves mértéke:

(1) Jászszentandráson életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 5000 Ft/év

(2) Jászszentandráson nem életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 10000 Ft/év

Mentes a magánszemély kommunális adója alól az Ör. 1. § b. [6] pontjában meghatározottak alapján :

b) kérelemre egy adótárgy után az az adóalany, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, és a lakásban életvitelszerűen egyedül, vagy kizárólag 70 éven felüli magánszeméllyel lakik, és nyilatkozata  alapján érvényes eltartási szerződéssel nem rendelkeznek.

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik a magánszemély kommunális adóalanyának minősülnek.

Fontos, hogy az adatbejelentést helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani.

Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, változását kiváltó ok bekövetkeztét követő év január 15-ig kell a bevallást benyújtani.

 (Például, ha valaki lakást, családi házat, telket vásárolt 2020. november 20-án, akkor
2021. január 15-ig kell a nyomtatványt kitölteni és benyújtani a lakás fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz.)

A nyomtatvány letölthető az alábbi linkre kattintva, vagy kérhető az önkormányzatnál :

https://jaszszentandras.hu/etc/nyomtatvany/Maganszem_komm_ado_2021.pdf

Több tulajdonos esetén szükséges a megállapodás nyomtatvány is, mely letölthető az alábbi linkre kattintva:

https://jaszszentandras.hu/etc/nyomtatvany/Megallapodas_nyomtatvany_2021.pdf

Nyilatkozat magánszemélyek kommunális adója mentességhez ide kattintva (szükséges hozzá a magánszem.kommunális adója adatbejelentő nyomtatvány is!)

************************************************************************