Tájékoztató- gépjárműadóval kapcsolatos változásokról

Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal

5136 Jászszentandrás Rákóczi út 94.

Tel.: 57/446-006, 70/369-5698     e-mail.: penzugy@jaszszentandras.hu

Tisztelt Gépjárműtulajdonos/Adózó!

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság látja el.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázisa.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket.

Önkormányzati adóhatóságunk 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjárművek forgalmi rendszámáról és a gépjárművek üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

A 2021. január 1-jét követően keletkező új adómentességek, adókedvezmények iránti kérelmeket az állami adó- és vámhatósághoz kell benyújtani.

GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

Felhívjuk azoknak az adózóknak a figyelmét, akik gépjárműadó hátralékkal rendelkeznek, hogy a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. 

A Jászszentandrás Községi Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla száma:

11745114-15409814-08970000

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságunkhoz lehet fordulni.

************************************************************************