TÁJÉKOZTATÁS - adatbejelentésről

2023. január 15. a magánszemély kommunális adója és az építményadót érintő adatbejelentés határideje

Az adózónak az építményadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adatbejelentést teljesítenie.

2023. január 15.  napjáig kell az adózóknak bejelentést tenniük a magánszemély kommunális adója és az építményadó kapcsán a 2022-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokról.

Lényeges, hogy a magánszemély kommunális adójának, valamint az építményadónak az az alanya, aki az év első napján az ingatlan/építmény/telek tulajdonosa/vagyonértékű jog jogosítottja.

Nekik a 2022-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokat 2023. január 15. napjáig kell az illetékes önkormányzatnak bejelenteniük, ha volt olyan változás, ami ezt indokolja.

Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet például ingatlan/telek/épület szerzése, eladása.

 Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentés alapján határozatban állapítja meg a fizetendő adó összegét (vagy éppen törlését), újabb adatbejelentést nem szükséges mindaddig benyújtani, amíg az adózót vagy az adótárgyat érintő körülményben változás nem következik be. Az adót két egyenlő részletben, március 15-éig és szeptember 15-éig kell megfizetni.

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban
adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania:

  • Építmény vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  • Annak a magánszemélynek, aki január 1-jén a lakás haszonélvezője vagy ennek hiányában a tulajdonosa.
  • Az adó tárgya: Jászszentandrás területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény), valamint a telek.
  • Az adó alanya: Az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
  • Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 20. § (3) alapján az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján:

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

a) az üdülő

b) kérelemre egy adótárgy után az az adóalany, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, és a lakásban életvitelszerűen egyedül, vagy kizárólag 70 éven felüli magánszeméllyel lakik, és nyilatkozata  alapján érvényes eltartási szerződéssel nem rendelkeznek. (Hatályos 2020. január 1-től.)

Az adó éves mértéke:                

(1) Jászszentandráson életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:       5000 Ft/év

(2) Jászszentandráson nem életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti       jogonként: 10000 Ft/év

Felhívjuk figyelmét, hogy adatbejelentést (bevallást) akkor is be kell nyújtania, ha az adómentesség okai fennállnak!

>>Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

Több tulajdonos esetén a megállapodás nyomtatvány az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!

 >>Mentesség kéréséhez szükséges nyilatkozat+adatbejelentő itt<< (Az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!)

***************************************************************

Építményadóval (üdülő esetén) kapcsolatban
adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania :

  • Építmény (üdülő) vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  •  Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
  • Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban ÖR.):

Mentes az adó alól az ÖR. 8.§ alapján:

a) a lakás

b) a nem lakáscélú épület, kivéve az üdülő”

Az  adó alapja építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke az ÖR. 10. § alapján:

       a) 500-Ft/m2 - kivéve a 10.§ b) pontját

       b) Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében 0 Ft/m2 .

>>Építményadó adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

Több tulajdonos esetén a  megállapodás nyomtatvány az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!

*************************************************************