ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 16-22 ÉVES ISKOLÁSOKNAK

EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében meghirdetett

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 16-22 ÉVES ISKOLÁSOKNAK

A pályázaton részt vehet az a tanuló, aki középiskolai vagy főiskolai tanulmányait végzi és a 2017-2018-as tanév első félévi lezárt bizonyítvánnyal rendelkezik.

 • A tanulónak állandó bejelentett Jászszentandrás lakóhellyel kell rendelkeznie és az előző félévi tanulmányi átlaga legalább 3
 • Előnyt jelent eredményes szereplés tanulmányi, kulturális és egyéb versenyeken vagy

iskolai, osztályszintű közösségi tevékenység

Nem pályázhat az a tanuló:

 • akinek a bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel
 • igazolatlan hiányzása meghaladja az 5 órát
 • fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene
 • ha a tanuló más forrásból ösztöndíjban részesül

Az ösztöndíj mértéke 20.000 Ft/fő/hó, melyet 2018. április 1.- 2018.augusztus 31. között folyósítanak. Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra a tanuló bankszámlájára. (Amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitnia)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26. hétfő, 16.00 óra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított napló vagy bizonyítvány másolatot,
 • a tanulói jogviszony igazolását,
 • hátrányos helyzetről igazolást
 • szülői nyilatkozatot az 1 főre eső jövedelemről
 • Adó illetve Taj kártya másolatát
 • a tanuló lakcímkártyájának másolatát
 • a tanuló nevét, elérhetőségét és bankszámlaszámát

A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – a konzorcium önkormányzatának polgármestere, alpolgármestere és az ESZOK bizottság elnöke bírálja el.

A pályázatokat személyesen lehet átadni: Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal 12. szobájában (5136, Jászszentandrás Rákóczi út 94.)

>>A pályázati adatlap és leírás ide kattintva tölthető le<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------