Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről

Lakossági tájékoztató szociális tűzifa igényléséről!

Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 11/2021 (XI.02.) számú önkormányzati rendelete értelmében szociális tűzifa igénylehető annak, aki rendeletben leírtaknak megfelel.

Tűzifát igényelhet:

a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft)

b)  egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át (91.200,- Ft)

c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át (119.700,- Ft)

Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2021. november 15-től 2021. december 15-ig!

A támogatás iránti igényt kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

1.A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét:

-Munkaviszonyban állóknál: munkáltatói igazolás

-Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál: a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiküldött értesítő (zöldrácsos papír) és nyugdíjszelvény

-Gyermektartásdíjról nyilatkozat

-Családban élő 16 év feletti gyermekeknél a tanulói, hallgatói jogviszonyról az iskola igazolása

-Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról határozat

2.A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

Kérelemnyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban vagy letölthető Jászszentandrás honlapjáról.

>>Kérelem nyomtatvány letölthető ide kattintva<<

Jászszentandrás, 2021. november 03.

                                                                 Jászszentandrás Község Önkormányzata

*****************************************************************