JÁSZSZENTANDRÁS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

 

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

JÁSZSZENTANDRÁS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

KEDVEZMÉNYEZETTEK: Jászszentandrás Községi Önkormányzat, Építési és Közlekedési Minisztérium

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

573 866 307 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 84.552054 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00013

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2025.08.17.

A projekt tartalma

Jászszentandrás község vízellátását a 1129/3 helyrajzi számú területen levő víztisztító mű biztosítja. A kutakból kitermelt ivóvíz nem teljesíti a 201/2001.(X.25.) sz. Kormányrendelet előírásait, az ammónium, a vas és a mangántartalom és időnként az arzéntartalom magasabb a megengedettnél. A meglévő víztisztító műből szolgáltatott ivóvíz minősége sem felel meg az előírásoknak. A szolgáltatott ivóvíz ammónium és mangántartalma meghaladja a határértéket, emiatt nem felel meg a kormányrendeletekben meghatározott vízminőségi paramétereknek.

Kútból történő kitermelésen, gáztalanításon, vastalanításon és fertőtlenítésen kívül egyéb vízkezelés nem történik.

A projekt célja, hogy a község lakosait egészséges ivóvízzel lássa el. A projekt Jászszentandrás közigazgatási területén valósul meg.

Cél egy új víztisztító technológia létesítése, vízkezelés: ammóniamentesítés, arzén-, vas- mangántalanítás, valamint fertőtlenítés.

Vízbázis-fejlesztés és új víztisztító technológia létesítése, vízkezelés Jászszentandrás településen.

Tervezett technológia: kémiai ammóniamentesítés, arzén-, vas- mangántalanítás, valamint fertőtlenítés.

A kiválasztott „A” projektváltozatban a település vízminőségi problémájának megoldása új vízkezelési technológia alkalmazásával történik.

A vízkezelő vízműtelepen tervezett az iszapülepítő létesítése, a jelen iszapülepítő átalakítása iszapvíztelenítő műtárggyá. A kezelőépület felújítása és bővítése az új vízkezelő berendezések elhelyezéséhez, a meglevő technológiai berendezés elbontásával és eltávolításával.

Jelenleg a víztermelést 2 db üzemelő mélyfúrású kút (B-51 és K-61) biztosítja, a megnövekedett vízigényeknél a meglévő kutak már homokolnak, így azok melléfúrásos felújításuk tervezett. Az új kutak fúrása és üzembe helyezése után a meglévő kutakat le kell választani a rendszerről.

A csúcsban jelentkező vízigények csak a két kút együttes üzemével biztosítható. Tekintve, hogy mind minőségi, mind mennyiségi szempontból a vízbázis kérdéskör kiemelt, a bemutatott és meglevő állapot alapján szükséges a meglévő két darab mélyfúrású kút melléfúrásos felújítása, azaz két új kút létesítése. A nyersvíz határérték feletti arzént, vasat, mangánt tartalmaz, illetve ammónium-tartalma miatt, továbbá a nitritképződés megakadályozása miatt ammónium-mentesítése is szükséges.

Kapcsolat

Jászszentandrás Községi Önkormányzat
5136, Jászszentandrás Rákóczi út 94.
+3657/446-006
jegyzo@jaszszentandras.hu