Tudnivalók a parlagfű irtási kötelezettségről

 

TISZTELT JÁSZSZENTANDRÁSI LAKOSOK!!!!

 

A módosított növényvédelmi törvény értelmében a földtulajdonos, földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfû legintenzívebb növekedési idõszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlantulajdonosoknak a parlagfû elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani azt követõen pedig a parlagfû virágzását, az allergén pollen levegõbe kerülését folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerûbb módja a június végétõl két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. E határidõ után a védekezések ellenõrzését illetve a fertõzött területek felmérését a körzeti Földhivatalok mezõgazdászai végzik. A parlagfûvel fertõzött területek ismeretében a területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok (belterület esetén a település jegyzõje) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekû védekezést, mely azonnal végrehajtandó, meghatározott feltételek meglétekor kultúrnövények esetében is  A közérdekû védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a Földhivatal és a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság költségeit) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók!
A közérdekû védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétõl függõen 20.000 – 5.000.000. Ft.
A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok eljárásukat nemcsak termõföldön folytatják le, – amelybe a zártkertek is bele tartoznak – hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A törvény lehetõséget ad – szigorú eljárási rendben – hogy a parlagfûvel erõsen fertõzött, rosszul mûvelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.