Lakossági tájékoztató szociális tüzelőanyag igényléséről!

Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 15/2020. (X.30.) számú önkormányzati rendelete értelmében szociális tüzelőanyag (barnakőszén) igénylehető annak, aki rendeletben leírtaknak megfelel.

Barnakőszenet igényelhet:

a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700,- Ft)

b)  egyedülélő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft)

c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft)

Támogatásra a széntüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2020. november 16-től 2020. december 15-ig!

A támogatás iránti igényt kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét:

Munkaviszonyban állóknál: munkáltatói igazolás

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál: a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiküldött értesítő (zöldrácsos papír) és nyugdíjszelvény

Gyermektartásdíjról nyilatkozat

Családban élő 16 év feletti gyermekeknél a tanulói, hallgatói jogviszonyról az iskola igazolása

Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról határozat

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

 

Kérelemnyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban vagy letölthető az alábbi linkre kattintva: Tüzifa igénylőlap

Jászszentandrás, 2020. november 09.