P Á L Y Á Z A T-Rákóczi út 104/2. és 104/3. sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására.

P Á L Y Á Z A T

Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Rákóczi út 104/2. és 104/3. sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására.

Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:  62  m2  és 91 m2

       A  lakások  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehetők.

A lakások maximum 5 évre igényelhetőek: 2018. évi lakbér mértéke: 387,- Ft/m2/hó ( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

A pályázat tartalma:

  • kérelem részletes indokolással
  • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
  • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
  • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
  • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
  • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van
  • nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

   A pályázat benyújtási határideje:   2018.június 19. (kedd)  16 óra

                                                          Községi Önkormányzat

                                                          Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

A pályázatokat a  Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el.

A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                           Jászszentandrás

                                                                           Tel: 57/446-006

                                                                           18-as mellék            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------