Az ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. tájékoztatója

TISZTELT LAKOSOSK!

Az ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. A FÖLD FELETTI VEZETÉK BIZTONSÁGI ÖVEZETÉBEN LÉVŐ FÁK GALLYAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATTA ÖNKORMÁNYZATUNKAT:

„A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotban meghaladja a 4 métert. Az NGM rendelet 13. § (2) bekezdés j) pontja szerint fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában:

 • 1 KV felett 35 KV névleges feszültségszintig 2 méternél,
 • 1 KV-nál nem nagyobb névleges feszültségszint esetén 1 méternél

jobban, annak legközvetlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény 5:30. §-a alapján első sorban a tulajdonost illeti meg a dologgal való rendelkezés joga, a biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet gallyazásának elvégzésére is az adott növényzet tulajdonosa köteles.

A biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet kapcsán a munkálatok megkezdése előtt egyeztetni szükséges az ÉMÁSZ Hálózati Kft. szakembereivel (20/940-3680) a gallyazás elvégzésének feltételeiről, mivel a munkavégzéshez szükséges esetleges feszültségmentesítés csak ütemezetten és előre történő kiértesítés után lehetséges.

A vezeték biztonsági övezetében az oda benyúló növényzeten a vezeték feszültségmentesítése nélkül munkát ne végezzenek!

A növényzet gallyazását oly módon kell elvégezni, hogy a gallyazás eredményeként a növényzet a biztonsági övezet határán (minimum 1 évig) kívül maradjon. Olyan fák esetében, ahol annak növekedése folyamatos és minden évben visszatérően egyre magasabb költséggel végezhető csak el a gallyazási tevékenység, megfontolandó a növényzet cseréje, olyan növényre, mely kifejlett állapotában is eleget tesz a jogszabályi rendelkezéseknek.

Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, alacsony koronamagasságú díszfafajták:

 • Acercampestre "Nana" - gömbkoronájú mezei juhar
 • Acerplatanoides "Globosum" - gömbjuhar
 • Catalpabignoides "Nana" - ernyőskoronájú szivarfa
 • Crataeguslaevigata "Paul'sScarlet" - pirosvirágú galagonya
 • Fraxinusexcelsior "Nana" - gömbkőris
 • Fraxinusornus "Mecsek" - mecseki virágos kőris
 • Malus x adstringens "Hopa" - díszalma
 • Malusbaccata "Street Parade" - bogyós díszalma
 • Malus x purpurea "Eleyi" - pirosvirágú díszalma
 • Morus alba "Nana" - törpe eperfa
 • Prunuscerasus "Umbraculifera" - gömbmeggy
 • Prunusfructicosa "Globosa" - gömb-csepleszmeggy
 • Sorbusaria - lisztes berkenye
 • Sorbusborbásii - Borbás-berkenye

Amennyiben a gallyazási feladatot a tulajdonos nem végzi el az Émász elvégzi a gallyazási és fakivágási tevékenységet. A gallyazást csak a védőtávolságban benőtt ágak eltávolítására terjed ki, a fa többi részének metszését, rítkítást nem végzi el Társaságunk.

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. §-a alapján:

124. §(1)  A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján közterületen és idegen ingatlanon, bejegyzett vezetékjog esetén a bejegyzett meglévő nyomvonalon

a) föld alatti és feletti vezetéket építhet, valamint ahhoz tartozó távközlési összeköttetést helyezhet el,

b) tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el,

c) nem tartószerkezeten elhelyezett elosztóberendezést, külön jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el,

d) az építés során a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja.

(2)652  A hálózati engedélyes a vezetékjog vagy a véglegessé vált üzemeltetési engedély alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------