Felhívások

Pályázat művelődésszervező és pályázatíró munkakör betöltésére

 • Létrehozva péntek, február 21, 2020 - 08:05

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet 

  Jászszentandrás Községi Önkormányzat

  művelődésszervező és pályázatíró

  munkakör betöltésére.

  >>A pályázat részletesen ide kattintva olvasható<<

  ***********************************************************************

Pályázat- Piacfelügyelő és takarító munkakör betöltésére

 • Létrehozva kedd, február 18, 2020 - 10:33

   

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS-építéshatósági ügyek intézésével kapcsolatban

 • Létrehozva hétfő, február 17, 2020 - 09:08

  LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

  építéshatósági ügyek intézésével kapcsolatban

   

  Ezúton tájékoztatom Jászapáti járás lakosságát, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján az I. fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságok a járásszékhely települési önkormányzatok jegyzőjétől átkerülnek a megyei kormányhivatalokba. Így 2020. március 1. napjától Jászapáti Polgármesteri Hivatalban építéshatósági ügyek intézésére nem lesz lehetőség.

  Az ügyiratok és az eszközállomány rendszerezése, átadása miatt az építésügyi hatósági ügyfélfogadás 2020. február 17-e és 2020. február 28-a között az alábbiak szerint alakul:

  2020. február 19. (szerda)   8.00 – 12.00

  2020. február 26. (szerda)   8.00 – 12.00

  Az építésügyi hatóságok 2020. március 1. utáni működésével kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya tud felvilágosítást adni.

  Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

   

  Koczáné dr. Fehérváry Mária

  aljegyző

  ***********************************************************************

   

   

Pályázat- Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

 • Létrehozva hétfő, február 17, 2020 - 08:08

  Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal

  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

  Jászszentandrási Közös Önkormányati Hivatal

  Igazgatási ügyintéző

  munkakör betöltésére.

  >>A pályázat részletesen ide kattintva olvasható<<

  ***************************************************************

KSH -önkéntes adatszolgáltatás -tájékoztatás

 • Létrehozva szerda, február 5, 2020 - 08:19

   

Közlemény

 • Létrehozva kedd, január 28, 2020 - 08:48

   

ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. TÁJÉKOZTATÓJA

 • Létrehozva szerda, január 15, 2020 - 09:48

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ-magánszemélyek kommunális adója, építményadó

 • Létrehozva hétfő, január 6, 2020 - 10:54

  Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban
  adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania:

  • Építmény vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  • Annak a magánszemélynek, aki január 1-jén a lakás haszonélvezője vagy ennek hiányában a tulajdonosa.
  • Az adó tárgya: Jászszentandrás területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény), valamint a telek.
  • Az adó alanya: Az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

  A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 20. § (3) alapján az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

  A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján:

  Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  a) az üdülő

  b) kérelemre egy adótárgy után az az adóalany, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, és a lakásban életvitelszerűen egyedül, vagy kizárólag 70 éven felüli magánszeméllyel lakik, és nyilatkozata  alapján érvényes eltartási szerződéssel nem rendelkeznek. (Hatályos 2020. január 1-től.)

  Az adó éves mértéke:                

  (1) Jászszentandráson életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:       5000 Ft/év

  (2) Jászszentandráson nem életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti       jogonként: 10000 Ft/év

  Felhívjuk figyelmét, hogy adatbejelentést (bevallást) akkor is be kell nyújtania, ha az adómentesség okai fennállnak!

  >>Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

  Az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő: >>Mentesség kéréséhez szükséges nyilatkozat itt<<

  Az adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt töltendő!

  >>Több tulajdonos esetén szükséges  megállapodás nyomtatvány letölthető itt<<

  *********************************************************************

  Építményadóval kapcsolatban
  adatbejelentést (bevallást) kell benyújtania :

  • Építmény vásárlása, eladása, és minden adatváltozás esetén 15 napon belül.
  •  Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
  • Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

  A Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2016 (IX.12.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban ÖR.):

  Mentes az adó alól az ÖR. 8.§ alapján:

  a) a lakás

  b) a nem lakáscélú épület, kivéve az üdülő”

  Az  adó alapja építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

  Az adó mértéke az ÖR. 10. § alapján:

         a) 500-Ft/m2 - kivéve a 10.§ b) pontját

         b) Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében 0 Ft/m2 .

  >>Építményadó adatbejelentő nyomtatvány letölthető itt<<

  >>Több tulajdonos esetén szükséges  megállapodás nyomtatvány letölthető itt<<

  ************************************************************************

Igényfelmérés bölcsőde létesítése tárgyában!

TÜDŐSZŰRÉS 2019. december 10-től – 2019. december 16-ig

 • Létrehozva szerda, november 27, 2019 - 15:05
  Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal
  Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006
  5 1 3 6
   

  H I R D E T M É N Y

  Értesítjük a község lakosságát, hogy községünkben a TÜDŐSZÜRÉS 2019. december 10-től – 2019. december 16-ig  kerül megtartásra.

  A szűrésre mindenki vigye magával a TAJ kártyáját, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, LAKCÍMKÁRTYÁT!

  A SZŰRÉS AZOKNAK INGYENES, AKIK A SZŰRÉS NAPJAKOR MÁR BETÖLTÖTTÉK A 40. ÉLETÉVÜKET!

   

  A 40 ÉV ALATTIAKNAK A SZŰRÉSHEZ BEUTALÓ KELL – HÁZIORVOSTÓL, ÜZEMORVOSTÓL, ILLETVE TÜDŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOSTÓL – ÉS FIZETNI IS KELL JELENLEG 1700,- Ft-OT, MELYET CSEKKEN (A TAVALYI MÁR NEM HASZNÁLHATÓ), A POSTÁN KELL BEFIZETNI.         CSEKKET A HELYSZÍNEN LEHET KÉRNI, AZ ÜZEMORVOSI BEUTALÓ MEGLÉTE ESETÉN.

  18 ÉVEN ALULIAK ESETÉBEN A FENTIEKEN FELÜL MÉG SZÜKSÉGES A SZÜLŐI JELENLÉT A BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT MEGTÉTELÉHEZ.

   

  A SZŰRÉSI IDŐ AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

  2019. december 10-én KEDD                             830 – 1230

  2019. december 11-én SZERDA                         1230 – 1630

  2019. december 12-én CSÜTÖRTÖK               830 – 1230

  2019. december 13-án PÉNTEK                        830 – 1200

  2019. december 16-án  HÉTFŐ                         1230 - 1600

   

  Közös Önkormányzati Hivatal

  *************************************************************************

PÁLYÁZAT- Bérlakás bérlőjének kiválasztására

 • Létrehozva péntek, november 22, 2019 - 09:05

  P Á L Y Á Z A T

  Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/5.sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására

  Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

  Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:     62  m2   

  A  lakás  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehető.

  A lakás maximum 5 évre igényelhető: 2019.évi lakbér mértéke: 398,- Ft/m2/hó

  ( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

  A pályázat tartalma:

  • kérelem részletes indokolással
  • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
  • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
  • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
  • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
  • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van
  • nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

  A pályázat benyújtási határideje:   2019. december 3.  (kedd)

                                                        Községi Önkormányzat

                                                        Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

  A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

  A pályázatokat Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadásáról szóló  10/2004 (IV.30.)  számú rendeletben foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata alapján.

  A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                             Jászszentandrás

                                                                             Tel: 57/446-006

                                                                              18-as mellék                

  *************************************************************************

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM-A BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSRŐL

 • Létrehozva csütörtök, november 21, 2019 - 11:35

   

Tanyafejlesztési pályázat

 • Létrehozva csütörtök, november 21, 2019 - 11:32

  6,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás magánszemélyek részére!
  A Tanyafejlesztési pályázat összefoglalója
  (VP6-7.2.1.4-17)

  Az EU támogatásával a Széchenyi 2020 keretében elérhető az alábbi pályázati program:

   “Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” A vissza nem térítendő támogatás mértéke 95%!

  A program magánszemélyek részére napelemes rendszer telepítésére (max.4 millió Ft), vízellátásra (max.2 millió Ft), valamint szennyvízkezelés kiépítésére (max.2 millió Ft) vehető igénybe, az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok estében:

  • Bács-Kiskun megye,
  • Békés megye,
  • Csongrád megye,
  • Hajdú-Bihar megye,
  • Jász-Nagykun-Szolnok megye,
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá
  • Pest megye
   • Ceglédi,
   • Dabasi,
   • Monori (kivéve Gyömrő),
   • Nagykátai,
   • Nagykőrösi,
   • Ráckevei járásának településeI

  Nem támogatható tevékenységek:

  • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
  • Zárt szennyvíztároló kialakítása;
  • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

  Pályázhat:

  - azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a támogatási kérelem   benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a  lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),
   -  a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója  tulajdonában van.

  Összefoglalva:
  Ha Ön a fentebb részletezett feltételeknek megfelel, akkor akár 6,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat mindössze 5% önerő befizetésével!

  *************************************************************************
   

   

PR-TELECOM FELHÍVÁSA

 • Létrehozva péntek, november 8, 2019 - 12:57

  TOVÁBBI RÉSZLETEK, AKCIÓS FELTÉTELEK ÉS MEGRENDELÉS Személyesen:

  Ideiglenes PR-TELECOM értékesítési pont (november 14-től november 28-ig) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal (Jászszentandrás, Rákóczi út 94.)

  Nyitva: keddenként és csütörtökönként 9:00 – 16:00

  • 2019.11.14. csütörtök 9-16 óráig
  • 2019.11.19. kedd 9-16 óráig
  • 2019.11.21. csütörtök 9-16 óráig
  • 2019.11.26. kedd 9-16 óráig
  • 2019.11.28. csütörtök 9-16 óráig

  Érdeklődésre való tekintettel további két időpont:

  • 2019.12.03. kedd 9-16 óráig
  • 2019.12.05. csütörtök 9-16 óráig

  Online: www.pr.hu/csomagajanlatok

  Telefonon: 1231 (ingyenesen hívható telefonszám, minden nap 8:00-19:00)

  ***********************************************************************