Archívum

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Tisztelt Lakosok !

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2018. január 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak ingyenes.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontja Jászszentandrástelepülésen:

„Sárga zsákos” hulladékszállítás napjai:  

2018. január 17.,                   2018. február 28.,                 2018. március 21.,    

2018. április 18.,                    2018. május 16.,                  2018. június 20.,                   

2018. július 18.,                     2018. augusztus 22.,          2018. szeptember 19.,           

2018. október 17.,                 2018. november 21.,             2018. december 19.

 

„Zöld zsákos” hulladékszállítás napjai:

2018. január 03. és 17.             2018.február zöldzsákos elszállítás szünetel.

    2018. március zöldzsákos elszállítás szünetel                 2018. április 04.,                   

2018. május 02.,                    2018. június 06.,                    2018. július 04.,                    

2018. augusztus 08.,             2018. szeptember 05.,           2018. október 03.,                

2018. november 07.,              2018. december zöld  zsákos elszállítás szünetel

A szelektív szigetek továbbra is üzemelnek! Ide kérjük elhelyezni az üveg hulladékokat! Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést minél nagyobb mértékben vegyék igénybe.

Ingatlanonként 1db. sárga és 1 db zöld zsákot juttatunk el, és a megadott időpontban a kihelyezett zsákok helyett csere zsákot biztosítunk.

SÁRGA zsákba helyezhető hulladékok: -Műanyag, papír és fém csomagolási hulladékok

  • Műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak.
  • Papír és italos kartondoboz, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz)
  • Fém különféle háztartási fém-hulladékok (pl. evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). A műanyag- és fémhulladékoknál egyaránt fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Tapossa Laposra!”

A műanyag flakonokat és a papírdobozokat, de a sörös dobozokat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el.

A sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával összekötözött karton csomag kihelyezhető.

KÉRJÜK NE tegyenek zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot                                             (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

Tilos a zsákba kevert települési hulladékot rakni, mert nem kerül elszállításra!

ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön!

Ezek a fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom, konyhai hulladék. (kivétel ételmaradék) Szintén elszállításra kerül a zöld zsák mellé kihelyezett max. 80 cm-re összevágott, madzaggal kötegelt (nem dróttal!) gally. Mérete nem haladhatja meg a teli zöld zsák méretét.

Köszönjük együttműködését!

Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

Központi ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: 06-57/540-131

                                               Hétfő:                         08 h – 11 h

                                        Kedd:                          08 h – 11 h

                                        Szerda:                      08 h – 11 h

                                        Csütörtök:                 07 h – 19 h

                                        Péntek:                      08 h – 11 h

E-mail: ugyfelszolg@regiokomkft.hu

 

Figyelmeztető felhívás!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2017. október 16. napján  Jászszentandrás környékén  (Jászapáti területén) megjelentek az MC Intergáz Kft (3532 Miskolc, Andrássy út 36.) képviselői, akik az ingatlanokba bejutva a gáz csőbekötések korszerűsítésére vonatkozóan végeztek felmérést, majd kötöttek a tulajdonosokkal vállalkozási szerződést, ennek alapján kértek meghatározott összegeket előre bánatpénzként.

A vállalkozási szerződés irreálisan magas árakat és megtévesztő szerződési feltételeket tartalmaz!

A  TIGÁZ Zrt szakemberei  megerősítették, hogy a nevezett céggel semmilyen szerződéses kapcsolatban nem állnak, őket semmilyen munkavégzésre nem bízták meg.

Ha gázkészülékeikkel tényleges probléma merülne fel, forduljanak ismert, helyi vállalkozókhoz, vagy a TIGÁZ szakembereihez!

Amennyiben a lakosság közül bárkit érint a fent leírt megtévesztés, az alábbi elérhetőségek bármelyikén jelezzék:

- Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinál személyesen, 

vagy telefonon:       06 57 446-006;            06 20 250-1753

Kérem segítsenek abban, hogy felhívásunk minél több emberhez eljusson, figyelmeztessék idős, egyedül élő hozzátartozóikat, szomszédjaikat, ismerőseiket.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toborzás !

FIGYELEM!

2017. október 20-án (péntek) 17:00 órai kezdettel  a művelődési házban

ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS RENDSZERHEZ TOBORZÁST  TARTANAK!!!

A toborzást a Magyar Honvédség HFKP kiképző alegységek, Szolnoki előkészítő részlege tartja.

Várunk mindenkit szeretettel!

Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem ügyét!

„A honvédelem nemzeti ügy!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tankönyvtámogatás kifizetés

F E L H Í V Á S

A  Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért,Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért  Közalapítvány részéről tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankönyvtámogatás kifizetését megkezdtük.

A kifizetések a következőképpen történnek:

A helyben lakó általános iskolába járó tanulók  1.000,- Ft/fő támogatást kapnak.

A  Jászszentandrás  községben élő, középfokú oktatásban részesülő gyermekek közül a  9-10-11-12-13-14 osztályban tanulók:

                                                        5.000,- Ft/fő   támogatást kapnak.

A  Jászszentandrás községben élő, felsőfokú oktatásban résztvevők közül az első diplomát szerző nappali tagozaton tanulók:

                                                               5.000,- Ft/fő támogatást kapnak.

A Jászszentandrás  községben élő, nem helyben tanuló általános iskolai tanuló, valamint a 6 vagy 8 osztályos gimnáziumban tanuló általános iskoláskorú tanulók a helyi általános iskolai osztálynak megfelelő támogatásban részesülnek.

A támogatást iskolalátogatási igazolás vagy hallgatói jogviszony igazolás ellenében október 31-ig lehet igényelni.

 

                                                                                               Az  Alapítvány kuratóriuma

 

Kerékpárforgalmi hálózati terv

Tisztelt jászszentandrási Lakosok!

Tisztelt Kerékpárosok!

Ezúton meghirdetjük a Jászszentandrás területére elkészített első Kerékpárforgalmi hálózati terv nyílt megvitatását.

A tanulmány elkészítésének igénye a Mártírok út Rákóczi út - Széchenyi út közötti szakaszán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében előirányzott körforgalom és kerékpárúti projektelem beruházással kapcsolatban fogalmazódott meg, azt célozva, és azt célozza, hogy a településen a rövid- és középtávú kerékpáros fejlesztések kiérlelt hálózati elképzelésbe illeszkedjenek, megalapozott műszaki megoldásokkal rendelkezzenek.

 A megalapozó vizsgálat eredményeként a szaktervezők által javasolt hosszú távú kerékpárforgalmi hálózatot, vitaanyagként a tanulmányt ezúton megvitatásra közreadjuk. Egyúttal a tervező a kerékpáros infrastruktúra megvalósítási sorrendjére is javaslatot tett, melyre ugyancsak szíves észrevételeiket várjuk (megjegyezzük, hogy annak tartalmáról az önkormányzat nem szándékozik állást foglalni).

Kérjük, hogy észrevételeiket2017.10.09.- ig szíveskedjenek megküldeni az igazgatas@jaszszentandras.hu elektronikus címre, vagy postai úton, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban Jászszentandrás Rákóczi út 94. Germán Judit ügyintézőnek eljuttatva. Kérjük, hogy személyes egyeztetés (tervezői konzultáció) igénye esetén ez irányú javaslatukat lehetőség szerint előre jelezni szíveskedjenek.

 

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük,

                                   

                                                             Szabó László sk.

                                                               polgármester

>>Kerékpárforgalmi hálózati terv megtekinthető ide kattintva<<

TÁJÉKOZTATÁS-Ivóvízhálózat karbantartásáról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a TRV Zrt.

2017.09.22. - 24. között

Jászszentandrás területén az ivóvíz hálózat

teljes körű mosatását végzi.

A tevékenységből adódóan az ivóvíz zavarossá válhat, helyenként nyomáscsökkenés is várható.

Kérjük a lakosság megértését és türelmét.

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Oldalak