Archívum

ÁRAMSZÜNET ÉRTESÍTÉS

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy  hálózat karbantartás miatt

Jászszentandrás település egész területén:

2018.06.05-én és 2018.06.07-én   7:30- 15:30-ig

ÁRAMSZÜNET lesz!

Az ebből adódó kellemetlenségekért megértésüket kérjük.

Egri Régió

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNKALEHETŐSÉG !

Munkalehetőség !

Jászszentandrás Község Önkormányzatához közfoglalkoztatásban

mezőgazdasági munkára munkaerőt keresünk.

Jelentkezni lehet: Szabó László polgármesternél  -  06 20/ 250 - 1753

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lomtalanítás 2018.04.25.

Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Telefon: 06.57/462-497

Telephely:        5141 Jásztelek, Hrsz 090/2        Tel: 06.57/540-131        Fax: 06.57/462-597

Posta:               5131 Jászapáti, Pf 60                 Email:   info@regiokomkft.hu

 

FELHÍVÁS!

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot,

hogy 2018. április 25-én (szerdán)

LOMTALANÍTÁST VÉGEZ JÁSZSZENTANDRÁS településen.

       

A lomtalanítással egyidejűleg a lakossági hulladékszállítás a megszokottak szerint történik.

Kérjük, hogy a lakosság reggel 7 óráig helyezze ki lomhulladékait az ingatlanjai elé.

A hulladékokat úgy kell elhelyezni, hogy azokat a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen.

Kihelyezhető hulladékok:

Nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek, háztartási berendezés és készülék, ruhanemű, gépjármű gumiabroncs (maximum 4 db), kerámia vizesblokk tartozékok (pl.: mosdókagyló). A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek.

A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

– építési törmelék

– levágott füvek, faágak és más komposztálható hulladékok

– veszélyes hulladékok (festékek, oldószerek és csomagolásaik, elem és akkumulátorok, fénycsövek, gyógyszerek, növény védőszerek, olajok és olajjal szennyezett hulladékok, pala)

– elektromos berendezések (hűtőszekrény, számítógép, televízió)

– fémhulladékok

Lakókörnyezetük tisztítása és tisztán tartása érdekében
szervezett lomtalanítás végrehajtásához kérjük a lakosság segítőkész
közreműködését!

Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

Ortopédiai szakrendelés 2018.április 13-án pénteken

ÉRTESÍTÉS

2018.április 13-án, pénteken 13:00   órától

Ortopédiai szakrendelésre kerül sor

Helyszín: Orvosi Rendelő

Jászszentandrás, Rákóczi út 88.

Aki a rendelésen részt kíván venni,valamint valamilyen segédeszközt szeretne felíratni, vásárolni, kérem, hogy jelezze részvételi szándékát azÖnkormányzati Hivatalban Bártfai Tímeánál az 57/446-055-ös telefonszámon, vagy személyesen.

Szükséges dokumentumok a rendelésre:

 • korábbi orvosi leletek
 • érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • érvényes közgyógyigazolvány, ha van

Amennyiben indokolt, szükséges gyógyászati segédeszköz is felírásra kerülhet. A felírt gyógyászati segédeszköz a közgyógykeretet  nem terheli, a közgyógyigazolvánnyal rendelkezőknek a felírt gyógyászati segédeszköz ingyenes!

Rákóczifalva, 2018.04.05.

                Egészségügyi Szolgálat

------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 16-22 ÉVES ISKOLÁSOKNAK

EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében meghirdetett

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 16-22 ÉVES ISKOLÁSOKNAK

A pályázaton részt vehet az a tanuló, aki középiskolai vagy főiskolai tanulmányait végzi és a 2017-2018-as tanév első félévi lezárt bizonyítvánnyal rendelkezik.

 • A tanulónak állandó bejelentett Jászszentandrás lakóhellyel kell rendelkeznie és az előző félévi tanulmányi átlaga legalább 3
 • Előnyt jelent eredményes szereplés tanulmányi, kulturális és egyéb versenyeken vagy

iskolai, osztályszintű közösségi tevékenység

Nem pályázhat az a tanuló:

 • akinek a bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel
 • igazolatlan hiányzása meghaladja az 5 órát
 • fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene
 • ha a tanuló más forrásból ösztöndíjban részesül

Az ösztöndíj mértéke 20.000 Ft/fő/hó, melyet 2018. április 1.- 2018.augusztus 31. között folyósítanak. Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra a tanuló bankszámlájára. (Amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitnia)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26. hétfő, 16.00 óra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított napló vagy bizonyítvány másolatot,
 • a tanulói jogviszony igazolását,
 • hátrányos helyzetről igazolást
 • szülői nyilatkozatot az 1 főre eső jövedelemről
 • Adó illetve Taj kártya másolatát
 • a tanuló lakcímkártyájának másolatát
 • a tanuló nevét, elérhetőségét és bankszámlaszámát

A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – a konzorcium önkormányzatának polgármestere, alpolgármestere és az ESZOK bizottság elnöke bírálja el.

A pályázatokat személyesen lehet átadni: Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal 12. szobájában (5136, Jászszentandrás Rákóczi út 94.)

>>A pályázati adatlap és leírás ide kattintva tölthető le<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Áramszünet Időpontok

Áramszünet időpontok                       Utca

2018.03.28.-án 09:00-15:00-ig   :      Mártirok 19-59 és 16-38, Munkácsy 1-39 és 2-36.

2018.03.28.-án 09:00-15:00-ig    Széchenyi 1/2-től és 2-től, Posta 27-35 és 18-tól,                                                                            József A. 1sz.

2018.03.28.-án 09:00-15:00-ig:       Munkácsy 5,6,7,8,9, Jókai 13-31.

2018.04.04.-én 11:00-16:00-ig :         Bem végig, Templom, Bata 1.

2018.04.04.-én 11:00-16:00-ig  :        Homokos, Aba-Novák, Bem 10, Piactér

2018.04.04.-én 08:00-12:00-ig :         Gépállomás út

 2018.04.04.-én 11:00-16:00-ig  :        Mártirok 59-81 és 40-44.

2018.04.06.-án 09:00-15:00-ig :          Mártirok 19-59 és 16-38, Munkácsy 1-39 és 2-36.

 

Felhívás a Czeglédy-ügy károsultjainak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a szerint

az állami kárrendezés iránti kérelem személyesen a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál nyújtható be 2018. január 15-től február 28-ig, illetve a kérelem bármely integrált ügyfélszolgálaton (kormányablak) is előterjeszthető.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Használja helyesen a települési közkifolyókat télen is

  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  tájékozatója

Használja helyesen a települési közkifolyókat télen is

A téli hidegben nemcsak a vízmérőkre, a csövekre és egyéb szerelvényekre érdemes odafigyelni, hanem a közkifolyók helyes téli használatára is.

A közkifolyó szabályos és hosszú távú működése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomókart minden esetben teljesen (ütközésig) nyomja le. Lehetőség szerint minden alkalommal nagyobb mennyiségű vizet vételezzen egyszerre.

Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, nehezíthetve, késleltetve a javítását.

Amennyiben rendellenességet észlel a közkifolyó működésében és környékén, kérjük, jelezze mielőbb az alábbi elérhetőségeinken:

 - A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható ingyenes központi műszaki hibabejelentőjén: +36 80/205-157

- személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban

- e-mailben az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. címen

- valamint a Call Centerünk +36 40/180-124-es telefonszámán.

Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! A települési közkifolyók rendeltetésszerű használata a téli időszakban is a szolgáltató és a felhasználó közös érdeke!   

Szolnok, 2017.12.01.

                                                Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.                                         

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.- ünnepi nyitvatartás

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálati irodáink nyitva tartása az ünnepek alatt a következőképp alakul:

Kedves Ügyfeleinket a központi ügyfélszolgálati irodánkban a két ünnep között (2017.12.27-29.) a megszokott nyitva tartási időben várjuk.

Központi ügyfélszolgálati iroda címe: 5000 Szolnok Thököly út 83.

Ügyfélfogadási idő: Szerda 8:00-20:00; Csütörtök-Péntek 8:00-14:00 óra

Ebben az időszakban a Call Center-szolgáltatás is elérhető lesz a +36 40/180-124–es telefonszámon.

Fiókirodáink a két ünnep közötti időszakban zárva tartanak!

Javasoljuk, továbbra is vegye igénybe internetes ügyintézési lehetőségeinket az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu e-mail címen, valamint www.trvzrt.hu weboldalunkon.

A hibabejelentéseket munkatársaink a két ünnep között is a nap 24 órájában várják a központi hibabejelentő szolgálatunk ingyenesen hívható +36 80/205-157-es telefonszámán.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk 2018. január 2-tól a megszokott nyitva tartási időben és megszokott munkarendben áll felhasználóink rendelkezésére!

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A TRV ZRT. MINDEN MUNKATÁRSA!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Oldalak